Archive for Listopad, 2014

Krwiodawcy w gminie Drwinia odznaczeni sztandarem

W dniu 23 listopada 2014r. miała miejsce uroczystość związana z Jubileuszem 30-lecia Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Drwini połączona z przekazaniem sztandaru dla Klubu.

Przy dźwiękach Orkiestry Dętej z Grobli poczty sztandarowe przeszły do kościoła parafialnego w Grobli. Podczas mszy świętej sprawowanej w intencji krwiodawców oraz ich rodzin sztandar poświęcił ks. prałat Józef Piech. Mszę świętą koncelebrowali także ks. dziekan Stanisław Tabiś, ks. Roman Kopacz oraz ks. Antoni Zoń.

Następnie w siedzibie Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Grobli nastąpiła główna część uroczystości, którą rozpoczął prezes GK HDK PCK w Drwini Stefan Styczeń. Powitał przybyłych gości i przedstawił krótką historię Klubu. Wójt Gminy Drwinia Jan Pająk jako przedstawiciel fundatorów sztandaru wręczył go Prezesowi Zarządu Głównego PCK Stanisławowi Kracikowi. Następnie sztandar został przekazany prezesowi Gminnego Klubu HDK PCK w Drwini. Stefan Styczeń zaprezentował sztandar na którym widnieje po jednej stronie logo PCK, natomiast na rewersie logo GK HDK PCK w Drwini i hasło; „Mała kropelka krwi, a znaczy tak wiele…”. Znalazły się tam również daty 1984 – 2014 i herb gminy Drwinia. Zielony kolor na którym umieszczono czerwoną kroplę nawiązuje do herbu gminy Drwinia.

Po prezentacji sztandar został przekazany pocztowi sztandarowemu składającemu się z aktywnych krwiodawców; Rafała Stycznia, Łukasza Aksamita i Stanisława Daty. Przy akompaniamencie Kapeli Ludowej „Groblanie” hymn PCK zaśpiewał Radosław Brydniak.

Zasłużeni członkowie Klubu i krwiodawcy zostali wyróżnieni m.in. „Odznaką Honorową PCK IV stopnia”; Małgorzata Pająk i Leszek Machaj. Dekoracji dokonali Stanisław Kracik i Jan Pająk. Odznaką II stopnia „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” odznaczono Zbigniewa Mazal, a odznaką III stopnia odznaczono; Renatę Uranowską, Małgorzatę Klasa, Bożenę Morońską, Adama Borutę, Stanisława Datę, Mirosława Siudaka i Romana Strzyż.

Okolicznościowe szklane trofea z w kształcie kropelki krwi z symbolem Klubu otrzymali darczyńcy sztandaru; Jan Pająk, Michał Goś, Sabina Trojanowska, Jan Kordeusz, Dariusz i Janusz Nosalscy, Katarzyna i Piotr Linczowscy, Maria Klasa, Ryszard Piekarczyk projektant sztandaru, Rafał Styczeń, Piotr Bożek, Jan Mikler, Eugeniusz Burek i Jerzy Kargul.

Prezes Stefan Styczeń wręczył także okolicznościowe podziękowania Członkowi Zarządu Głównego PCK, Przewodniczącemu Rady Krwiodawstwa Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK Jerzemu Kornausowi, kierownikowi bocheńskiego oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Elżbiecie Nowak i dla Koła Gospodyń Wiejskich w Grobli.

Okolicznościową statuetkę „mikrofon” otrzymał Radosław Brydniak, statuetkę „nutkę” otrzymał Jerzy Ciaćko założyciel i kierownik Kapeli Ludowej „Groblanie”, statuetkę „biegacza” odebrał Marek Mizur zwycięzca II Krwiobiegu w Krakowie w kategorii krwiodawców.

Okolicznościowy grawerowany dyplom otrzymała Maria Klasa od początku aktywnie działająca w Klubie, dzięki której przetrwał on od czasów jego założyciela dr Jana Florczyka a także Orkiestra Dęta w Grobli.

Pamiątkowe Klubowe filiżanki otrzymali Renata Uranowska, Teresa Januś, Józefa Kular, Barbara Makuch, Zofia Kuśnierz, Mateusz Kracik, Krzysztof Szwiec i Piotr Aksamit.

Za zaangażowanie w oddawanie krwi dyplomy otrzymali; Krystyna Bożek, Renata Gucwa, Ireneusz Zacharski, Barbara Walkowska i Zofia Bawół. Szczególny prezent w postaci pluszowej kropelki krwi otrzymał Stanisław Data.

Na ręce prezesa Stefana Stycznia okolicznościowe szklane trofea wręczyli przedstawiciele Zarządów HDK PCK z Krakowa i przy grupie Azoty z Tarnowa.  Natomiast listy gratulacyjne przekazali Michał Goś Nadleśniczy Nadleśnictwa Niepołomice i Prezes Józef Buczak w imieniu strażaków biorących udział w akcji „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” z OSP w Dziewinie i Ispini.

Na zakończenie głos zabrali Wójt Gminy Drwinia i prezes Stefan Styczeń składając serdeczne podziękowania darczyńcom, dawcom krwi, przybyłym gościom i życząc pomyślności i wytrwałości w dalszej służbie drugiemu człowiekowi.


PREZES STEFAN STYCZEŃ OTRZYMAŁ „KRYSZTAŁOWE SERCE” – NAJWYŻSZE WYRÓŻNIENIE KRWIODAWCÓW

W dniu 13 listopada br. w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Bochni miała miejsce uroczystość związana z obchodami 95 rocznicy powstania Polskiego Czerwonego Krzyża.

Na uroczystość tą została również zaproszona delegacja Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini z prezesem Stefanem Styczniem na czele. W uroczystości wziął również udział Wójt Gminy Drwinia Jan Pająk będący również członkiem Klubu.  Organizatorami uroczystości był Zarząd Powiatowy PCK w Bochni.

Członek Zarządu Głównego PCK a zarazem Przewodniczący Rady Krwiodawstwa Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK Jerzy Kornaus odznaczył najwyższym odznaczeniem krwiodawców „Kryształowym sercem” Prezesa GK HDK PCK w Drwini Stefana Stycznia.

Odznaczenie to ustanowiono dnia 27 listopada 1986 r. uchwałą Prezydium Zarządu Głównego PCK jako najwyższe odznaczenie organizacyjne. Kryształowe serce przyznaje Kapituła. Wyróżnienie „Kryształowe Serce” (w formie stylizowanego serca) może być przyznane za wybitne zasługi w rozwoju Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.

Następnie Starostwa Bocheński Jacek Pająk przekazał podziękowania za „wspaniałą humanitarną działalność, ogromny trud i poświęcenie wkładane w realizację szczytnych idei i propagowanie honorowego dawstwa  krwi wśród społeczeństwa Powiatu Bocheńskiego” Wójtowi Gminy Drwinia Janowi Pająkowi, Prezesowi Stefanowi Styczniowi oraz członkom Klubu; Marii Klasie, Małgorzacie Pająk, Stanisławowi Dacie i Leszkowi Machajowi.

Prezes dziękując za wyróżnienie dziękował przede wszystkim za dar serca i aktywność dawcom działającym w Klubie oraz członkom za ich zaangażowanie i bezinteresowną służbę na rzecz drugiego człowieka.

Uroczystość zakończyła się przygotowanym przez uczniów programem artystycznym przypominającym historię powstania i działalność PCK.

Korzystając z okazji Zarząd GK HDK zaprasza wszystkich krwiodawców i sympatyków na mszę św. w ich intencji sprawowaną w najbliższą niedzielę 23 listopada o godz. 14.00 w Kościele Parafialnym w Grobli, związaną z poświęceniem sztandaru GK HDK.

Oprac. L.Machaj


Terminy akcji krwiodawstwa 2015

Zapraszamy do zapoznania się z terminami akcji krwiodawstwa, które będą miały miejsce w 2015 roku.

(terminy akcji zostały umieszczone w panelu głównym w zakładce „AKCJE KRWIODAWSTWA 2015″ )


Akcja 08.11.2014r.

W dniu 08 listopada br. już po raz dziewiąty w tym roku Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini zorganizował otwartą akcje krwiodawstwa. Tym razem do Ośrodka Zdrowia w Dziewinie mimo wielu zajęć domowych znalazło czas, aby podzielić się kropelką życia 26 osób (w tym 15 kobiet). Ostatecznie zakwalifikowało się 19 dawców, którzy do banku krwi przekazali  8,550 ml krwi pełnej.

 

Tradycyjnie przybyli również druhowie z OSP Dziewin (3) i Ispina (6) biorących udział w akcji „Ognisty ratownik – gorąca krew”.

 

Otwarta akcja krwiodawstwa Gminnego Klubu w Drwini została przeprowadzona dzięki Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, którego pracownicy wykonywali czynności bezpośrednio związane z pobieraniem krwi i badaniem oraz rejestracją dawców. Inicjatywa ta nie powiodła by się bez zaangażowania się członków i wolontariuszki gminnego Klubu HDK PCK w Drwini, którzy także oddawali krew. Należy wymienić Prezesa Stefana Stycznia, panie  Marię Klasę, Barbarę Makuch, Renatę Uranowską, Józefę Kular, Małgorzatę Pająk oraz panów Stanisława Datę i Leszka Machaja.

 

Wszystkim Honorowym Krwiodawcom, którzy przyczynili się do ratowania zdrowia i życia mieszkańców Gminy Drwinia i województwa małopolskiego Gminny Klub HDK w Drwini składa wyrazy wdzięczności.

 

Oprac. L.Machaj


  • Kategorie

  • Copyright © 1996-2010 Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini. All rights reserved.
    iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress