Archive for Październik, 2014

Akcja w Dziewinie

Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi w Drwini zaprasza mieszkańców Gminy Drwinia i okolicznych miejscowości do udziału w
Akcji Honorowego Oddawania Krwi. Akcja zostanie przeprowadzona

 08 listopada 2014r. (sobota) w godz. od 10 do 14

           w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie

 

PAMIĘTAJ
ODDAJĄC KREW SPEŁNIASZ WYSOCE HUMANITARNY CZYN
- RATUJESZ BOWIEM ZAGROŻONE ZYCIE.

Podsumowanie Akcji Honorowego Krwiodawstwa w Strzelcach Wielkich

Gminny Klub HDK w Drwini dziękuje mieszkańcom Gminy Szczurowa za podjęcie trudu podzielenia się cząstką siebie z ludźmi oczekującymi na ich pomoc. Do akcji przystąpiło 21 mieszkańców Gminy Szczurowa, po badaniach lekarskich krew mogło ostatecznie oddać 16 osób w ilości 7,050 ml krwi pełnej, która została przekazana najbardziej potrzebującym.

Gminny Klub HDK w Drwini kieruje wyrazy wdzięczności do ks. Stanisława Tabisia, Pani Beaty Marzec oraz Pani Teresy Januś za włączenie się w promocję honorowego krwiodawstwa.

Akcję obsługiwało Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Krakowa, wspierane przez członków klubu: Panie:  Marię Klasę, Małgorzatę Pająk, Józefę Kular oraz Pana Stanisława Datę.

    Ostatnia akcja krwiodawstwa w tym roku odbędzie się

8 listopada na terenie Gminy Drwinia w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie,  na którą już dzisiaj serdecznie zaprasza Zarząd Klubu!!!

 

 

 


  • Kategorie

  • Copyright © 1996-2010 Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini. All rights reserved.
    iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress