Archive for Lipiec, 2014

PIELGRZYMKA KRWIODAWCÓW DO SANKTUARIUM W ŁAGIEWNIKACH

W dniu 26 lipca 2014r. 40 krwiodawców i sympatyków Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini spotkało się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach podczas VIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Honorowych Dawców Krwi i Szpiku Kostnego oraz osób żyjących po przeszczepach.

Pielgrzymka odbyła się pod hasłem „Dar krwi owocem wiary w Syna Bożego”. Honorowy patronat nad nią sprawował Metropolita Krakowski ks. kard.

Stanisław Dziwisz, który przed rozpoczęciem mszy świętej powitał zebranych uczestników, dziękując im za świadectwo wiary i wielki dar jaki składają ratując życie drugiemu człowiekowi będącemu w potrzebie.

- Tak jak Chrystus poprzez krew zbawił świat, tak i Wy poprzez Waszą krew jednoczycie się ze wszystkimi, którzy korzystają z Waszego serca i Waszej dobroci – mówił kardynał Stanisław Dziwisz do krwiodawców pielgrzymujących do Łagiewnik.

- Z uznaniem i wdzięcznością witam Was w tym miejscu, gdzie Chrystus przekazał światu orędzie o Bożym miłosierdziu i miłości miłosiernej. Patrzymy na Was z wdzięcznością i szacunkiem – kontynuował.  Kardynał wskazał, jak niezwykła jest pielgrzymka honorowych dawców krwi.

- Przychodzicie co roku do tego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, aby się umocnić w czynieniu dobra, zwłaszcza w tym dawaniu części siebie dla drugiego człowieka, który potrzebuje wsparcia w powrocie do zdrowia – podkreślał kard. Dziwisz. Na zakończenie wskazał na ogromną tajemnicę, którą niesie w sobie przedłużenie życia innych ludzi poprzez oddawanie krwi, często bez świadomości, komu ona służy.

Homilię wygłosił ks. biskup Damian Muskus, który podkreślił bezinteresowność i szlachetność porównując ją z Miłosierdziem Bożym.

W procesji z darami ołtarza szli również prezes Stefan Styczeń, panie Maria Klasa i Renata Gucwa, niosący szklane trofeum w kształcie kropli krwi symbolizujący ruch krwiodawstwa oraz pamiątkowe albumy.

Na zakończenie głos zabrał przewodniczący Rady HDK Małopolskiego Oddziału Okręgowego Jerzy Kornaus dzieląc się swoimi osobistymi doświadczeniami.  Zachęcał do dzielenia się dobrem i miłosierdziem poprzez oddawanie krwi i ratowanie życia.  Za promocję tej idei  wręczono dwóm osobom Medale Św. Maksymiliana Marii Kolbego.

Pielgrzymka była połączona z akcją poboru krwi, w którą czynnie włączyło się 5 krwiodawców z Klubu w Drwini.  Od 58 honorowych dawców zebrano 25 litrów tego cennego daru.

 

L/Machaj


Akcja

W czasie wakacji, kiedy w bankach krwi często brakuje tego niezastąpionego „leku” Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini dzięki życzliwości proboszcza Parafii w Strzelcach Wielkich ks. Stanisława Tabisia przeprowadził w dniu 13 lipca br. otwartą akcję honorowego krwiodawstwa.

 

Do zaparkowanego na kościelnym placu ambulansu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie zgłosiło się 25 osób.

Po badaniach lekarskich krew oddało 22 osoby w ilości 9900 ml krwi pełnej, która została przekazana najbardziej potrzebującym. Wśród dawców było 7 kobiet.

Akcja nie powiodła by się, gdyby nie chęć podzielenia się bezcennym darem przez dawców, pomocy ks. proboszcza, obsłudze RCKiK w Krakowie, inicjatywie pana Stefana Stycznia prezesa GK HDK w Drwini, pomocy pani Beaty Marzec z UG w Szczurowej oraz obsłudze z wspomnianego Klubu pani Małgorzacie Pająk i panom Stanisławowi Dacie i Leszkowi Machajowi.

 

Wszystkim wspomnianym, którzy znaleźli czas by pomóc potrzebującym Zarząd Klubu składa wyrazy serdecznej wdzięczności.

/NOWY MECHANIZM PODGLĄDU ZDJĘĆ ! KLIKNIJ NA ZDJĘCIE – OTWORZY SIĘ GALERIA /


  • Kategorie

  • Copyright © 1996-2010 Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini. All rights reserved.
    iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress