W dniu 26 lipca 2014r. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach spotkają się uczestnicy VIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Honorowych Dawców Krwi i Szpiku Kostnego oraz osób  żyjących po przeszczepach.

 

Pielgrzymka odbędzie się pod hasłem : ” Dar krwi owocem wiary w Syna Bożego.”

 

Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi w Drwini serdecznie zaprasza honorowych dawców krwi i szpiku kostnego oraz osoby żyjące po przeszczepach, ich rodziny, przyjaciół i sympatyków do udziału w pielgrzymce. Honorowy patronat sprawuje Metropolita Krakowski ks. kard. Stanisław Dziwisz.

 

Klub  HDK w Drwini przygotowuje wyjazd uczestników w formie zorganizowanej.

Chętnych prosimy o kontakt:

 

tel.:  502 182 174- Stefan Styczeń

e-mail :  s.styczen@wp.pl

 

Zgłoszenia prosimy przekazywać do dnia 18 lipca br.