Do uroczystości otwarcia Miasteczka Komunikacyjnego w Mikluszowicach (w dniu 06.05.2014r) przyłączył się również Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini, który zorganizował kolejną w tym roku (czwartą) otwartą
akcję krwiodawstwa.

Akcję wsparli nie tylko członkowie klubu, ale również uczestniczący w uroczystości samorządowcy, bocheńscy policjanci, strażacy OSP z Zarządu Gminnego w Drwini, druhowie z OSP Dziewin i Ispina  i pozostałe osoby, które zechciały podzielić się cząstką swojego życia z potrzebującymi.

   Do akcji przystąpiło 25 osób, krew oddały 22 osoby w ilości 10 litrów.

    Tym razem akcja odbywała się w specjalistycznym ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, który zaparkował pod szkołą.

Charakterystycznym było, że na fotelach usiedli w pewnym momencie obok siebie ludzie, którzy na co dzień również służą innym z racji wykonywanych zadań np. zastępca wójta, policjantka i strażak ochotnik. Ta szlachetna idee łączy ludzi w różnym wieku, płci jak również pełniących różne funkcje. Każdorazowo wśród blisko połowę stanowią kobiety.

 

Zarząd Gminnego Klubu HDK w Drwini serdecznie dziękuje wszystkim krwiodawcom oraz organizatorom akcji i zaprasza na kolejną akcję, która  odbędzie się w dniu 13 lipca w Strzelcach Wielkich w godz. 11-15.

Opracowanie i zdjęcia
L.Machaj