Archive for Marzec, 2014

Akcja

Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi zaprasza mieszkańców Gminy Drwinia oraz okolicznych

miejscowości w wieku od 18 do 65 lat do udziału w akcji honorowego oddawania krwi.

 

Akcja zorganizowana będzie w dniu

05 kwietnia 2014r. (sobota) od 11 do 15

w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie.

Prosimy o zabranie na akcję swoich przyjaciół i znajomych, a może zechcą dołączyć do rodziny

honorowych dawców krwi.

 

Tylko wspólnie możemy zapewnić krew wszystkim potrzebującym, chorym i ofiarom wypadków leczonych

w szpitalach i klinikach województwa małopolskiego.

 

Do zobaczenia na akcji.


Współpraca PCK, KHDK i UTW

Z incjatywy Gminnego Klubu HDK PCK w Drwini 18 marca 2014 r. w Domu Ludowym w Drwini słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku Gminy Drwinia wzięli udział w projekcie Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK współfinansowanego ze środków Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego pt. „(NIE)Bezpieczny senior na drodze”.

W ramach projektu uczestnicy wysłuchali wykładów na temat:

- bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zajęcia prowadził nadkomisarz Dariusz Hebda z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej w Bochni,

- bezpiecznego poruszania się w ruchu samochodowym: najważniejsze znaki, oraz najnowsze przepisy drogowe, zajęcia prowadził Dariusz Graczyk – instruktor nauki jazdy,

- szkolenie z pierwszej pomocy, zajęcia przeprowadziła Soltana Wilkosz – Instruktor Pierwszej Pomocy PCK.

Tematyka prowadzonych zajęć spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników. Okazało się, że i dla seniorów było wiele tematów, które do tej pory nie były im znane. Rzeczowa i wnikliwa dyskusja pozwoliła na dogłębne wyjaśnienie i zrozumienie ważnych zagadnień.
Zdaje się, że spotkanie to jest poczatkiem dobrej współpracy Polskiego Czerwonego Krzyża z organizacjami pozarządowymi w gminie Drwinia.

 

 


8 marca 2014r.

Na kilka dni przed Dniem Kobiet (4.03.2014r.) w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie, siedzibie Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi w Drwini z inicjatywy prezesa Klubu Stefana Stycznia odbyło się uroczyste spotkanie Zarządu podczas którego prezes i obecny na spotkaniu Wójt Gminy Drwinia Jan Pająk każdej z przybyłych kobiet złożyli serdeczne życzenia z okazji Dnia Kobiet wręczając im tulipany oraz ufundowane przez wójta czekolady. Ponadto Wójt Drwini przekazał na ręce prezesa okolicznościowy list z życzeniami dla pań, odczytany przez prezesa. Życzenia przesłał również Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicza.

Kolejnym punktem spotkania było złożenie przez panią Marię Klasę sprawozdania z działalności Zarządu Klubu za rok 2013. Odczytano również sprawozdanie finansowe i plan działania Gminnego Klubu na rok 2014. Plan został przyjęty  do realizacji jednogłośnie. Wśród działań mających na celu pozyskanie jak największej ilości krwi, ważnym elementem jest również promocja ruchu krwiodawców poprzez realizację konkursu fotograficznego (regulamin konkursu fotograficznego dostępny jest na stronie www:krew.drwinia.pl.) Planuje się również, iż podczas obchodów 95-lecia PCK  Klub będzie miał już swój sztandar, o co tak aktywnie zabiega Prezes licząc na wsparcie finansowe osób dobrej woli.

Spotkanie uświetniła swoją obecnością sekretarz Zarządu Rejonowego PCK w Bochni pani Zofia Kuśnierz. Zarząd Klubu dla wszystkich uczestników przygotował słodki poczęstunek podczas którego dyskutowano nad programem działania Zarządu Klubu na rok 2014.

Kolejną akcję honorowego oddawania krwi zaplanowano na

05 kwietnia w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie w godz. od 11.00 do 15.00.

 

 


AKCJA W PARAFII STRZELCE WIELKIE

Dzięki życzliwości Proboszcza ks.Stanisława Tabisia Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi 02. marca 2014 roku po raz drugi zorganizował wyjazdową akcję honorowego oddawania krwi. Mimo nie najlepszej pogody 26 osób w tym 11 kobiet podjęło trud podzielenia się cząstką własnego życia z drugim człowiekiem.

Po badanaich lekarskich krew oddało 17 osób w ilośći 7650 ml krwi pełnej, która została przekazana najbardziej potrzebującym. Akcja przeprowadzona została przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Krakowa, natomiast obsługą zajęli się członkowie klubu HDK w Drwini: Maria Klasa, Renata Uranowska, Małgorzata Pająk, Piotr Aksamit oraz Stefan Styczeń. Gminny Klub HDK w Drwini składa wyrazy wdzięczności wszystkim, którzy przybyli do parafii Strzelce Wielkie by ratować zdrowie i życie ludzkie.

Na koniec pragniemy podziękować jeszcze raz księdzu Stanisławowi Tabisiowi, Gminie Szczurowa oraz Pani Teresie Januś z parafii Strzelce Wielkie za włączenie się w promocję honorowego krwiodawstwa.

 

 


  • Kategorie

  • Copyright © 1996-2010 Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini. All rights reserved.
    iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress