Archive for Grudzień, 2013

Spotkanie opłatkowe Klubu Krwiodawców w Drwini

Kilka dni przed Wigilią Bożego Narodzenia Zarząd Gminnego Klubu Honorowych
Dawców Krwi PCK w Drwini zorganizował spotkanie opłatkowe dla członków w/w
Klubu w Sali Domu Ludowego w Dziewinie.

Prezes Stefan Styczeń złożył życzenia uczestnikom spotkania, połamano
się opłatkiem i uczestnicy spotkania zasiedli do przygotowanej wieczerzy
wigilijnej przy której zaśpiewano kolędy. Wśród zaproszonych gości była
pani Zofia Kuśnierz Sekretarz Powiatowy PCK w Bochni.

W blasku świec przy choince wspominano mijający rok i podejmowane działania, których owocem
bez wątpienia było dzielenie się dobrem z potrzebującymi krwi. Zapału do
dalszych działań i podejmowania coraz to nowych inicjatyw dodaje rosnąca liczba członków Klubu.

Na progu 2013 roku Pan Stefan Styczeń Prezes KG HDK PCK w Drwini wszystkim
dawcom serdecznie dziękuje za udział i wsparcie podejmowanych inicjatyw
oraz składa serdeczne życzenia przede wszystkim nieustannego zdrowia i
pomyślności.

 

 

 

 


Życzenia


Ofiarowano ponad 11 litrów krwi

Kilka dni po uroczystościach związanych z Dniami Honorowego Krwiodawstwa PCK w sobotę 30 listopada już po raz ostatni w roku 2013 Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini zorganizował w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie otwartą akcję krwiodawstwa.

We wspaniałej atmosferze w akcji wzięło udział 30 dawców.

Po badaniach krew mogło oddać 25 osób (w tym 9 kobiet). Łącznie do banku krwi trafiło 11,25 ml krwi pełnej.

Kolejny raz wśród dawców w ramach akcji „Ognisty ratownik – gorąca krew”  stawiło się 6 druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziewinie i 5 z OSP Ispina.

Otwarta akcja krwiodawstwa Gminnego Klubu w Drwini została przeprowadzona dzięki Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, którego pracownicy wykonywali czynności bezpośrednio związane z pobieraniem krwi i badaniem oraz rejestracją dawców.

Inicjatywa ta nie powiodła by się bez zaangażowania się członków gminnego Klubu HDK PCK w Drwini.

Należy wymienić panie:

Marię Klasę, Józefę Kular, Renatę Uranowską, Małgorzatę Pająk

i

prezesa GK HDK Stefana Stycznia,

 który wszystkim Honorowym Krwiodawcom, którzy przyczynili się do ratowania zdrowia i życia mieszkańców składa wyrazy wdzięczności.

 

Kolejna otwarta akcja krwiodawstwa będzie miała miejsce w dniu:

1 lutego 2014r. także w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie,

na którą już dziś serdecznie zaprasza prezes Stefan Styczeń. Do zaproszenia przyłączają się również Zarządy OSP Dziewin i OSP Ispina licząc na dalszą aktywność druhów,  zawsze spieszącym z ratunkiem będącym w potrzebie.

Wyk. L. Machaj

 

 


  • Kategorie

  • Copyright © 1996-2010 Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini. All rights reserved.
    iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress