Archive for Listopad, 2013

Uroczyste obchody Honorowego Krwiodawstwa na terenie gminy Drwinia

24 listopada br. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Mikluszowicach odbyła się uroczystość związana z Dniami Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża zorganizowana przez Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi w Drwini.

Jak co roku inicjatorem spotkania był prezes wspomnianego Klubu pan Stefan Styczeń. Obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa uświetnili członkowie najwyższych władz PCK na czele z Prezesem Zarządu Głównego PCK Stanisławem Kracikiem. Obecni byli także członek Zarządu Głównego PCK a zarazem przewodniczący Rady HDK Małopolskiego Oddziału Okręgowego Jerzy Kornaus, dyrektor Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK Małgorzata Pyka, wiceprzewodnicząca Małopolskiej Komisji Rewizyjnej Grażyna Bryndal, przedstawiciele Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Bochni na czele z prezesem Janem Poznańskim, władze gminy Drwinia w osobach Wójta Jana Pająka, jego zastępcy, sekretarza oraz dyrektorów placówek oświatowych z terenu gminy, proboszczowie parafii w Mikluszowicach i Grobli. Obecny był również przedstawiciel Nadleśnictwa Niepołomice, sponsorzy a także zaproszeni krwiodawcy w tym druhowie z OSP Dziewin i Ispina biorący udział w projekcie „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”.

Uroczystość rozpoczęła się hymnem PCK zaśpiewanym przez dyrektora GCKiP w Grobli Radosława Brydniaka przy akompaniamencie Kapeli Ludowej „Groblanie”, która zresztą witała gości już w drzwiach marszem i przygrywała w późniejszym czasie.

Gości powitał prezes Stefan Styczeń. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego długoletniego zasłużonego działacza Polskiego Czerwonego Krzyża Prezesa Hutniczego Klubu HDK PCK w Krakowie Kazimierza Nowaka. Następnie gospodarz uroczystości przedstawił dorobek Klubu w 2013 roku oraz podziękował wszystkim krwiodawcom, darczyńcom, władzom gminy bez których Klub nie mógłby działać. Głos zabierali kolejno Stanisław Kracik, Jan Pająk, Jerzy Kornaus i Jan Poznański gratulując prezesowi i krwiodawcom realizacji tej szlachetnej idei, aktywności Klubu i osiąganych efektów.

Następnym punktem było udekorowanie przez prezesa ZG PCK Stanisława Kracika Odznaką Honorową PCK II stopnia pani Marii Klasa oraz IV stopnia pana Jana Pająka. W dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitaryzmu – bezinteresowne, długoletnie oddawanie krwi, odznaką II stopnia Zasłużony Dawca Krwi oznaczono Piotra Orzechowskiego i Mirosława Wojtkowicza. Odznakę III stopnia otrzymali; Krzysztof Kowalski, Bożena Morońska i Tadeusz Zegiel. Za osobiste zaangażowanie na rzecz rozwoju i promocji Honorowego Krwiodawstwa na terenie gminy Drwinia szklane trofea odebrali; Jan Pająk, Maria Klasa, Stanisław Data, Małgorzata Pająk i Leszek Machaj. Upominki klubowe Zarząd Klubu przyznał dla; Renaty Uranowskiej, Anny Szczygieł, Władysławy Nowak, Radosława Brydniaka, Kapeli Ludowej „Groblanie” Sabiny Trojanowskiej, Michała Goś, Jerzego Kargula i Jerzego Kasperczyka, natomiast dyplomy przyznano dla Piotra Aksamita, Doroty Uranowskiej i Łukasza Wielocha.

Laureaci konkursu KG HDK w Drwini pn. „Młodzi piszą wiersze” odebrali z rąk wójta Gminy Drwinia i prezesa Stefana Stycznia okolicznościowe dyplomu i upominki; miejsce I Bartłomiej Machaj, II Magdalena Tomala, III Justyna Styczeń – uczniowie szkół podstawowych i miejsce I Estera Tomala uczennica gimnazjum oraz mające tą samą liczbę punktów i miejsce II drugie; Patrycja Kmiecik, Joanna Jodłowska, Bernadetta Majta, a następnie obecni laureaci wyrecytowali wiersze. Pod nieobecność jednej z uczennic upominek odebrała dyrektor gimnazjum pani Władysława Nowak.
Prezes Stefan Styczeń odebrał z rąk Jana Pająka okolicznościowe podziękowania i upominki dla Klubu – 5 kamizelek klubowych, natomiast Jerzy Kornaus przekazał podziękowania dla prezesa Stefana Stycznia, zastępcy wójta Gminy Drwinia Mateusza Kracika i dyplom dla Klubu „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”.
Po oficjalnej części uczestnicy spotkania mogli przy dźwiękach muzyki zaproszonej Kapeli skosztować poczęstunku oraz zatańczyć na ludową nutę. Spotkanie odbyło się w bardzo miłej atmosferze z udziałem około 70 osób. Zarząd GK HDK PCK w Drwini składa serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy zaangażowali się w przygotowanie uroczystości oraz sponsorom.

W najbliższą sobotę w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie w godz. 10 – 14 będzie miała kolejna i zarazem ostatnia już w tym roku akcja oddawania krwi na którą serdecznie zaprasza Zarząd Klubu HDK w Drwini.

Opracował
L. Machaj

 


DAR KRWI TROSKĄ O ŻYCIE

Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi zaprasza mieszkańców Gminy Drwinia i okolicznych miejscowości w wieku od 18 do 65 lat do udziału w Akcji Honorowego Oddawania Krwi:

30 listopada 2013r. (sobota)

w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie

w godz. od 10 do 14

 

 Do zobaczenia na akcji!


Wiersze z konkursu Młodzi piszą wiersze

W maju br. w szkołach z terenu Gminy Drwinia został przeprowadzony konkurs literacki wsród dzieci i młodzieży pt:

” Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi w Drwini pomaga dzielić się cząstką siebie”

Do konkursu zgłoszono 38 prac,  z których wyłoniono 7 lauretów.

Pierwsze miejsce w konkursie w kategorii szkół podstawowych zajął:

 Bartłomiej Machaj ze Szkoły Podstawowej w Dziewinie.

 

Natomiast w kategorii gimnazjum miejsce pierwsze zajęła:

Estera Tomala z Gimnazjum w Mikluszowicach.

 

Laureaci zostaną nagrodzeni podczas uroczystego spotkania HDK 24 listopada br. w Mikluszowicach.

Pozostałych uczestnkiów wyróżniono dyplomami i upominkami klubowymi.

Poniżej przedstawiamy najwyżej ocenione wiersze:

 

 


  • Kategorie

  • Copyright © 1996-2010 Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini. All rights reserved.
    iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress