Archive for Październik, 2013

Terminy Akcji Honorowego Oddawania Krwi w 2014 roku

01 luty – Ośrodek Zdrowia w Dziewinie w godz. od 10-14
02 marzec- Strzelce Wielkie(kościół) w godz. od 11-15
05 kwiecień-Ośrodek Zdrowia w Dziewinie, godz. od 11-15
22 czerwiec- Szkoła w Mikluszowicach w godz. od 11-15
13 lipiec- Strzelce Wielkie(kościół)z udziałem ambulansu RCKiKz Krakowa w godz. od 11-15
31 sierpień- Gmina Drwinia w godz. od 11-15 z udziałem ambulansu RCKiK z Krakowa(miejsce do uzgodnienia)
28 wrzesień- Strzelce Wielkie(kościół) w godz. od 11-15
08 listopad – Ośrodek Zdrowia w Dziewinie w godz. 10-14

 

Zainteresowanych oddawaniu krwi uprzejmie informujemy, że:

1) Krew mogą oddać osoby w pełni zdrowe po ukończeniu 18 lat

2) Do oddania krwi mogą zgłosić się osoby wypoczęte, ważące minimum 50 kg, po spożyciu lekkostrawnego i beztłuszczowego posiłku

3) Przy oddawaniu krwi należy mieć dokument tożsamości ze zdjęciem i wpisanym nr PESEL (dowód osobisty, prawo jazdy)

 

UWAGA:

Kandydat do oddania krwi powinien powstrzymać się od spożywania alkoholu min. 24 godz. przed oddaniem krwi.

Dawca po oddaniu krwi otrzymuje poczęstunek oraz zwolnienie od pracy lub nauki w dniu oddania krwi. Ponadto może otrzymać legitymację Honorowego Dawcy Krwi oraz wyniki badań laboratoryjnych.


Relacja ze 110-lecia OSP Dziewin

W niedzielne popołudnie 6 października 2013 roku druhowie z OSP Dziewin bardzo uroczyście świętowali jubileusz 110-lecia jednostki. Na swoje święto zaprosili mieszkańców wsi, druhów z sąsiednich jednostek oraz zacnych gości. Prowadzący uroczystość druh Leszek Machaj (Naczelnik OSP Dziewin) rozpoczął obchody  witając w imieniu Prezesa OSP i Wójta Gminy Drwinia  przybyłych gości.  Obecny był m.in. Starosta Bocheński Jacek Pająk, Komendant Powiatowy PSP w Bochni bryg. Krzysztofa Kokoszka,  Sekretarz ZOP ZOSP RP w Bochni druh Tadeusz Olszewski, Przewodniczącą Rady Gminy Drwinia Małgorzata Bawół, Wójt Gminy Drwinia Jan Pająk, Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz z delegacją z OSP Łąkta Górna oraz kierownictwo Nadleśnictwa Niepołomice z Nadleśniczym Michałem Goś na czele.

Przed rozpoczęciem nabożeństwa dowódca uroczystości st. kpt. Krzysztof Kłuś zameldował Staroście Bocheńskiemu Jackowi Pająkowi gotowość pododdziałów do uroczystości. Po przeglądzie pododdziału , w którym większość stanowiły poczty sztandarowe i przywitaniu się ze strażakami przez Jacka Pająka nastąpiła ceremonia wciągnięcia na maszt flagi państwowej.

Msza święta sprawowana przez ks. prałata Stefana Cabaja – Kapelana Diecezjalnego Strażaków, Ks. Romana Kopacza – Kapelana Strażaków Gminy Drwinia oraz Ks. Józefa Piecha – Proboszcza Parafii w Mikluszowicach ofiarowana była w intencji strażaków OSP Dziewin (także zmarłych) oraz członków ich rodzin a także wszystkich darczyńców wspierających jednostkę. Druhny i druhowie z OSP Dziewin czynnie włączyli się w nabożeństwo, czytając teksty liturgiczne oraz składając dary ofiarne w postaci bochna chleba i wina. Kazanie, prawie w całości poświęcone działalności strażaków, realizujących swoją służbę w imię miłości Boga i Bliźniego, wygłosił Kapelan Strażaków Gminy Drwinia ks. Roman Kopacz. On też w końcowej części nabożeństwa dokonał pobłogosławienia otrzymanego przez OSP Dziewin sprzętu: quada z osprzętem (m. in. pługiem do odśnieżania placów i chodników) oraz pompy szlamowej firmy Honda. Oficjalnego przekazania tego sprzętu dokonali fundatorzy tj. Wójt Gminy Drwinia Jan Pająk (UG w Drwini ufundował quada), Starosta Bocheński Jacek Pająk oraz Michał Goś – przedstawiciel Nadleśnictwa Niepołomice i jeden z fundatorów pompy – Pan Jan Szydłowski. Zakup wsparł finansowo także: Krakowski Bank Spółdzielczy oddział w Drwini.

Po zakończeniu mszy świętej rozpoczęła się ceremonia wręczania medali i przekazywania wspomnianego już sprzętu. Najpierw Komendant Powiatowy PSP w Bochni i jednocześnie Wiceprezes Zarządu Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Bochni Krzysztof Kokoszka odczytał akt nadania OSP w Dziewinie Medalu Honorowego im. Bolesława Chomicza, a następnie wręczył go Prezesowi Zarządu OSP Dziewin – Druhowi Józefowi Buczakowi. Chwilę potem Druh Prezes Buczak został udekorowany Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. To wyraz uznania dla Jego 19-letniej pracy społecznej w zarządzie tej jednostki.

Zarząd OSP Dziewin przyznał także okolicznościowe dyplomy z podziękowaniami dla najstarszych członków jednostki oraz osób szczególnie zasłużonych dla jej rozwoju. Otrzymali je: Kazimierz Twardowski (poprzedni prezes zarządu OSP Dziewin), Adam Więcek (skarbnik w poprzednich zarządach), Józef Kołodziej (najstarszy z członków jednostki – rocznik 1925), Andrzej Oleksiński, Edward Kaim, Wójt Jan Pająk i nauczycielka – Pani Wiesława Machaj (przygotowuje uczniów do OTWP „Młodzież zapobiega Pożarom”).

W krótkich przemówieniach Starosta Bocheński Jacek Pająk, Komendant Powiatowy PSP bryg. Krzysztof Kokoszka oraz Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz (ta gmina przekazała bezpłatnie do gminy Drwinia 2 pojazdy strażackie – Żuka dla OSP Ispina oraz Magirusa Deutz do OSP Drwinia) gratulowali pięknego jubileuszu, wyrażali uznanie dla działalności jednostki, składali życzenia. Sporo słów uznania (m. in. od ks. Józefa Piecha) wysłuchali druhowie za pracę z młodzieżą. Głos zabrał także Wójt Gminy Drwinia Jan Pająk. – To wielka przyjemność uczestniczenia w tej uroczystości, to wielka historia i jednocześnie wielkie zobowiązanie. Tu w 1903 roku w Dziewinie, zarażeni ideą samopomocy głoszoną przez ks. Stanisława Stojałowskiego, utworzyli straż pożarną. W imieniu swoim i mieszkańców gminy dziękuję czterem pokoleniom strażaków, także obecnemu, którzy tworzyli i rozwijali jednostkę. Dziękuję za pomoc społeczeństwu, dziękuję za kontynuowanie idei samopomocy – powiedział Wójt. Natomiast spiker uroczystości Leszek Machaj odczytał list gratulacyjny nadesłany do jednostki przez Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP – druha Waldemara Pawlaka.

W imieniu jednostki – Jubilatki księżom, sponsorom, władzom samorządowym, władzom nadleśnictwa i KBS, jednostkom OSP, delegacji z Gminy Żegocina, paniom przygotowującym ołtarz, dyrekcji szkoły, nauczycielkom, uczestnikom Projektu „Integracja osób starszych z młodzieżą” w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, druhom z OSP Dziewin, przedszkolakom i wszystkim, którzy pomogli w organizacji uroczystości, podziękował Prezes Zarządu OSP Dziewin – druh Józef Buczak.

Kolejnym elementem uroczystości był przemarsz pododdziału oraz delegacji organizacji społecznych pod pomnik Ks. Stanisława Stojałowskiego (1845 – 1911, kapłan – społecznik, działacz ruchu ludowego na Śląsku Cieszyńskim, twórca kółek rolniczych, wydawca czasopism „Pszczółka” i „Wieniec”, poseł na Sejm Krajowy Galicji. Pomnik ten społeczność lokalna postawiła w roku 1938, w dowód wdzięczności za Jego społeczną działalność. Napis na pomniku informuje:” Niezłomnemu Bojownikowi O Prawa, Wolność i Dobro Ludu Wiejskiego”) i ceremonia złożenia wiązanek kwiatów przez delegację samorządu, Nadleśnictwa Niepołomice, rady gminy i rady sołeckiej, strażaków, nauczycieli.

Po powrocie na plac uroczystości przy Zespole Szkolno – Wychowawczym w Dziewinie, dowódca uroczystości złożył meldunek o zakończeniu uroczystości i dokonał rozwiązania szyków. Na część artystyczną w wykonaniu miejscowych przedszkolaków zaprosiła zebranych Dyrektorka Zespołu – Pani Ewa Owsiak. Popisy dzieci, wykonujących wiersze i piosenki o tematyce strażackiej zostały nagrodzone gromkimi brawami.

Jubileusz był także okazja do wręczenia wyróżnień uczestnikom konkursu literackiego pn. Młodzi piszą wiersze” organizowanego przez Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini. Dyplomy i upominki dla uczniów odebrali dyrektorzy szkół z Mikluszowic i Dziewina.  Należy wspomnieć, że OSP Dziewin drugi raz przystąpiła do akcji „Ognisty Ratownik- Gorąca Krew”.

Strażacy i ich goście wpisywali się do Kroniki OSP Dziewin (brała udział w tegorocznej edycji konkursu na najlepszą kronikę OSP), a następnie udali się na obiad w miejscowym Domu Ludowym. Natomiast na placu wokół Zespołu rozpoczął się piknik ‚Święto Ziemniaka”. Wśród atrakcji tego miejsca było też małe miasteczko strażackie, z którego chętnie korzystały dzieci.

Jubileusz 110-lecia OSP Dziewin, starannie przygotowany i przeprowadzony przeszedł już do historii. Trzeba druhom życzyć dalszego rozwoju i zrealizowania kolejnych zamierzeń, w tym głównego – rozbudowy ciasnej obecnie remizy.

 

Tadeusz Olszewski

 

 


  • Kategorie

  • Copyright © 1996-2010 Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini. All rights reserved.
    iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress