W dniu 8 września 2013r. na parkingu przed Ośrodkiem Zdrowia w Dziewinie zaparkował  autobus „Mobilny Punkt Poboru Krwi” z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini zorganizował w nim otwartą akcję krwiodawstwa na terenie gminy Drwinia.

Na apel odpowiedziało 30  osób.

Po badaniu krew mogło oddać 22 dawców (w tym 8 kobiet). Ogółem zebrano 9650 ml krwi pełnej, która trafiła do banku krwi dla potrzeb mieszkańców gminy Drwinia oraz Małopolski. Podczas prowadzonej akcji dwóch krwiodawców podpisało deklaracje przynależności do Klubu HDK w Drwini.

W akcji w ramach programu „Ognisty ratownik – gorąca krew” wzięły udział jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziewinie i OSP w Ispini, którzy mimo organizowanego w tym samym czasie II Biegu Memoriałowego im. dh W. Wody w Ispini  znaleźli czas, aby podzielić się cząstka siebie.  Akcja została przeprowadzona przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, którego pracownicy wykonywali czynności bezpośrednio związane z pobieraniem krwi i badaniem oraz rejestracją dawców.

Bardzo duże zaangażowanie w obsłudze akcji krwiodawstwa wykazali członkowie i wolontariusze Klubu; Maria Klasa, Małgorzata Pająk, Barbara Makuch, Stefan Styczeń, Stanisław Data oraz Leszek Machaj.

Zarząd Klubu HDK PCK w Drwini dziękuje mieszkańcom gminy Drwinia, którzy zdecydowali się podzielić cząstką własnego życia z najbardziej potrzebującymi.

Kolejna otwarta akcja krwiodawstwa będzie miała miejsce w dniu 30 listopada w godz. 10 – 14 również w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie, na którą już dziś serdecznie zaprasza prezes Klubu HDK PCK w Drwini pan Stefan Styczeń.