Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi zaprasza mieszkańców Gminy Drwinia i okolicznych miejscowości w wieku od 18 do 65 lat do udziału w Akcji Honorowego Oddawania Krwi z udziałem Ambulansu RCKiK

08 września 2013r(niedziela) w godz. od 11 do 15 w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie.

Do zobaczenia na Akcji