Archive for Kwiecień, 2013

Rośnie liczba krwiodawców w gminie Drwinia

W dniu 13 kwietnia br. w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie po raz drugi w tym roku Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini zorganizował otwartą akcje krwiodawstwa. Dzięki zaangażowaniu i promocji tej szlachetnej idei przez członków Klubu, urząd gminy i duszpasterzy w lokalnych parafiach mimo wielu zajęć domowych 40 osób (w tym 19 kobiet) znalazło czas, aby podzielić się „cząstką życia”. Ostatecznie zakwalifikowało się 26 dawców w tym 10 kobiet. Razem do banku krwi przekazano  11,700 ml krwi pełnej. Sukcesem jest także stale zwiększająca się ilość krwiodawców, członków Klubu a także wolontariuszy.

Tradycyjnie już nie zabrakło druhów z OSP Dziewin i Ispina, których stawiło się po 6 z każdej jednostki biorących drugi raz udział w akcji „Ognisty ratownik– gorąca krew”.

Otwarta akcja krwiodawstwa Gminnego Klubu w Drwini została przeprowadzona dzięki Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, którego pracownicy wykonywali czynności bezpośrednio związane z pobieraniem krwi i badaniem oraz rejestracją dawców. Inicjatywa ta nie powiodła by się bez zaangażowania się członków i wolontariuszki gminnego Klubu HDK PCK w Drwini, którzy także oddawali krew. Należy wymienić Prezesa Stefana Stycznia, panie  Marię Klasę, Barbarę Makuch, Renatę Uranowską, Józefę Kular oraz panów Stanisława Datę i Bogdana Gąsiorka .

Wszystkim Honorowym Krwiodawcom , którzy przyczynili się do ratowania zdrowia i życia mieszkańców Gminy Drwinia i województwa małopolskiego Gminny Klub HDK w Drwini składa wyrazy wdzięczności.

Kolejna otwarta akcja krwiodawstwa będzie miała miejsce w dniu:

23 czerwca br. w godz. 11-15

podczas Pikniku Rodzinnego w Zespole Szkół w Mikluszowicach, na którą już dziś serdecznie zaprasza prezes Klubu HDK PCK w Drwini pan Stefan Styczeń.

Do zaproszenia przyłączają się również Zarządy OSP Dziewin i OSP Ispina licząc na dalszą aktywność druhów, zawsze spieszącym z ratunkiem będącym w potrzebie.

 

Opracowanie

L/M

 

 


AKCJA krwiodawstwa w Dziewinie

  DOBRO PODAJ DALEJ…

Klub Honorowych Dawców Krwi w Drwini zaprasza mieszkańców Gminy Drwinia oraz okolicznych miejscowości w wieku od 18 do 65 lat do udziału w:

AKCJI HONOROWEGO ODDAWANIA KRWI

13 kwietnia 2013r (sobota) w godz. od 11 do 15

w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie.


  • Kategorie

  • Copyright © 1996-2010 Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini. All rights reserved.
    iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress