Archive for Marzec, 2013

Życzenia


Dzień Kobiet w Klubie Krwiodawców

W przeddzień Dnia Kobiet w siedzibie Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi w Drwini odbyło się uroczyste spotkanie Zarządu z jego członkami. Prezes Klubu pan Stefan Styczeń powitał uczestników spotkania przybyłych do Ośrodka Zdrowia w Dziewinie i złożył wszystkim kobietom serdeczne życzenia z okazji Dnia Kobiet wręczając im czerwone tulipany.

Kolejnym punktem spotkania było złożenie przez Marię Klasę sprawozdania z działalności Zarządu Klubu za rok 2012. Wynik finansowy za rok 2012 przedstawiła skarbnik Małgorzata Pająk. Prezes Stefan Styczeń przedstawił plan działania Gminnego Klubu na rok 2013. Plan został przyjęty  do realizacji jednogłośnie. Wśród działań promocyjnych planowany jest konkurs literacki pod hasłem: „Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi pomaga dzielić się cząstką siebie” oraz wiele innych konkursów związanych z Honorowym Krwiodawstwem.

Spotkanie uświetniła swoją obecnością sekretarz Zarządu Rejonowego PCK w Bochni Zofia Kuśnierz. Miłym akcentem była obecność Wójta Gminy Drwinia (członka Klubu), który złożył kobietom najserdeczniejsze życzenia i poczęstował  przyniesionym przez siebie koszem słodyczy. Na ręce pani Marii Klasy przekazał okolicznościowy adres z życzeniami dla wszystkich kobiet wspierających tą szlachetna ideę.

Następnie wyróżnienia za Dar Krwi oraz promocję Honorowego Krwiodawstwa z rąk Wójta Gminy Drwinia odebrali Małgorzata Pająk, Stanisław Data oraz Barbara Makuch.

Zarząd Klubu dla wszystkich uczestników przygotował słodki poczęstunek podczas którego dyskutowano nad programem działania Zarządu Klubu na rok 2013.

Na zakończenie Prezes Klubu zwrócił się do wszystkich uczestników o przekazanie 1% podatku na rzecz PCK oraz zaprosił na:

Akcję Honorowego Oddawania Krwi, która odbędzie się 13 kwietnia  w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie w godz. od 11.00 do 15.00.

 

 


Program „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”

W dniu 28 lutego br. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie wręczono odznaczenia państwowe, puchary i wyróżnienia zasłużonym i honorowym dawcom krwi z Małopolski biorącym udział w VII Edycji Programu

 

„Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”

skierowanego głównie  do strażaków i druhów z OSP.

 

W terenu Małopolski w Programie tym uczestniczyło zaledwie 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Małopolsce w tym dwie z gminy Drwinia; OSP Dziewin i OSP Ispina – jedyne jednostki w powiecie bocheńskim.

Łącznie druhowie oddali  podczas 4 otwartych akcji Gminnego Klubu HDK PCK w Drwini 15  litrów krwi pełnej. Udział w Programie jest inicjatywą i zasługą Prezesa wspomnianego Klubu pana Stefana Stycznia, który organizował całe przedsięwzięcie w gminie Drwinia, za które składają podziękowania druhowie z w/w jednostek z terenu gminy.

Krzyżami Zasługi odznaczył wyróżnionych Wicewojewoda Małopolski Andrzej Harężlak, natomiast, natomiast puchary i wyróżnienia strażakom oraz druhom wręczyli zastępca KW PSP w Krakowie st. bryg. Piotr Konar  i Członek Zarządu Głównego PCK Jerzy Kornaus.

W swoich przemówieniach i podziękowaniach zwrócili uwagę, że głównym celem Programu nie jest rywalizacja ale dążenie do zwiększenia ilość darowanej krwi. Ratownicy w Małopolsce zebrali jej aż 1000 litrów.

Organizatorzy Programu, Państwowa Straż Pożarna, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Polski Czerwony Krzyż, od początku jego realizacji postawili sobie cel: dotarcie z promocją i organizacją honorowego krwiodawstwa do lokalnych środowisk poprzez jednostki strażackie w całym kraju oraz poprawę zaopatrzenia służby zdrowia w krew.

W ocenie jednostek PSP, OSP i JRG komisja brała pod uwagę wskaźnik: „ilość krwi pozyskanej w ramach programu w przeliczeniu na 1 strażaka w jednostce”. Wśród PSP najlepszą w kraju jest jednostka PSP w Brzesku, a wśród OSP w Małopolsce zwyciężyły kolejno jednostki z Izdebnika, Zakrzowa i Woli Batorskiej od lat biorący udział w programie.

Pierwsza, pilotażowa edycja „Ognistego Ratownika” trwała tylko od października do grudnia 2006 r., a zaowocowała pozyskaniem 1.300 litrów krwi. W 2007 r. druga edycja przyniosła 4.700 litrów. Trzecia w 2008 roku powiększyła wynik do 5.756, czwarta w 2009 roku przyniosła 5.786 litrów krwi. W 2010 roku – 6.162, w 2011 – 5.592 litry i 5.600 litrów w roku ubiegłym.

Łącznie na terenie Polski  w ramach Programu „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” zebrano 34.896 litrów bezcennego leku dla osób chorych, ofiar wypadków, dla potrzebujących.

 

Oprac. L/M

 


  • Kategorie

  • Copyright © 1996-2010 Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini. All rights reserved.
    iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress