Archive for Grudzień, 2012


Zakończenie sezonu Krwiodawców z Gminnego Klubu HDK w Drwini

W dniu 1 grudnia 2012r. w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie miała miejsce czwarta już w tym roku otwarta akcja krwiodawstwa na terenie gminy Drwinia zorganizowana przez Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini.

Chętnych do oddania krwi było 33 osoby. Po badaniu krew mogło oddać 21 dawców, z czego 11 dawców stanowiły kobiety. Po raz pierwszy tym bezcennym darem podzieliło się 6 osób. Ogółem zebrano 9,450 litra krwi pełnej, która trafiła do banku krwi dla potrzeb mieszkańców gminy Drwinia oraz Małopolski.

Wśród dawców w ramach akcji „Ognisty ratownik – gorąca krew” stawiło się 12 druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej Dziewin (4) i OSP Ispina (8). Otwarta akcja krwiodawstwa Gminnego Klubu w Drwini została przeprowadzona dzięki Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, którego pracownicy wykonywali czynności bezpośrednio związane z pobieraniem krwi i badaniem oraz rejestracją dawców. Tradycyjnie już zaangażowani byli członkowie i wolontariuszka gminnego Klubu HDK PCK w Drwini; Stefan Styczeń, Maria Klasa, Małgorzata Pająk, Barbara Makuch, a także Leszek Machaj.

Prezes GK HDK PCK w Drwini Stefan Styczeń składa serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy odpowiedzieli na apel i zechcieli podarować ten cenny dar potrzebującym podczas ostatniej akcji jak również każdej poprzedniej.

Opracował

Leszek Machaj

 


  • Kategorie

  • Copyright © 1996-2010 Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini. All rights reserved.
    iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress