Archive for Listopad, 2012

Sprawozdanie z obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa w GK HDK PCK w Drwini

W dniu 25 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury i Promocji w Grobli miała miejsce uroczystość związana z Dniami Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża zorganizowana przez Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi w Drwini.

Inicjatorem spotkania był Prezes wspomnianego Klubu pan Stefan Styczeń. Obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa uświetniła obecność najwyższych władz PCK na czele z Prezesem Zarządu Głównego PCK Stanisławem Kracikiem jak również członkiem Zarządu Głównego PCK a zarazem Przewodniczącym Rady HDK Małopolskiego Oddziału Okręgowego Jerzym Kornausem. Obecnością swoją również zaszczyciła  Wiceprzewodnicząca Małopolskiej Komisji Rewizyjnej Grażyna Bryndal. W uroczystości uczestniczył Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Bochni na czele z Prezesem Janem Poznańskim.Oczywiście nie mogło zabraknąć włodarzy gminy w osobach Wójta Gminy Jana Pająka z małżonką, jego zastępcy, sekretarza, przewodniczącej Rady Gminy oraz dyrektorów placówek oświatowych z terenu gminy. Obecni byli również przedstawiciele Hutniczego Klubu HDK w Krakowie, sponsorzy a także zaproszeni krwiodawcy w tym druhowie z OSP Dziewin i Ispina biorący udział w projekcie „Ognisty Ratownik-Gorąca Krew”.

Uroczystość rozpoczęła się hymnem PCK zaśpiewanym przez dyrektora GCKiP w Grobli przy akompaniamencie Kapeli Ludowej Groblanie, która zresztą witała gości już w drzwiach marszem i przygrywała w późniejszym czasie.

Głos zabierali kolejno zaproszeni przedstawiciele władz i zarządów związanych z ideą Honorowego Krwiodawstwa i PCK oraz wójt gminy Drwinia. Gości powitał prezes Stefan Styczeń, który przypomniał historię oraz dorobek Gminnego Klubu HDK w Drwini oraz podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do  powstania Klubu HDK i wspierali jego działalność. Historię poprzednich działań prowadzonych przez ówczesnego lekarza Ośrodka Zdrowia w Dziewinie od roku 1968 przypomniała jego współpracownica (obecny członek zarządu Klubu) pani Maria Klasa. Następnym punktem było wręczenie  zasłużonym członkom Klubu, zarządowi oraz krwiodawcom odznaczeń, wyróżnień,dyplomów i upominków. W dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny-bezinteresowne długoletnie oddawanie krwi zostali wyróżnieni:

Odznaką II stopnia Zasłużony Honorowy Dawca Krwi- kol. Migas Mirosław

Odznaką III stopnia Zasłużony Honorowy Dawca Krwi-kol. Aksamit Łukasz,  Artimiwa Ewa, Orzechowski Piotr, Wielocha Łukasz.

Za zaangażowanie w rozwój Honorowego Krwiodawstwa na terenie Gminy Drwinia w latach 2007-2012 kropelką krwi zostali wyróżnieni kol. Maria Klasa i Józefa Kular.

Dyplomem za osobiste zaangażowanie w oddawanie krwi zostali wyróżnieni kol. Krzysztof Bożek, Gąsiorek Piotr, Majta Dagmara, Siudak Mirosław, Strzyż Roman, Wielocha Barbara, Orzechowski Piotr.

Za wspieranie i promowanie Honorowego Krwiodawstwa na terenie Gminy Drwinia zostali wyróżnieni: kol. Radosław Brydniak, Anna Data, Renata Uranowska, Leszek Machaj, Ignacy Pająk, Zofia Kuśnierz

Za udział w Akcjach Honorowego Oddawania Krwi upominkami klubowymi zostali wyróżnieni: kol. Stanisław Data, Leszek Machaj, Rafał Styczeń, Barbara Makuch, Małgorzata Pająk.

Po oficjalnej części uczestnicy spotkania mogli skosztować przygotowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich z Grobli  poczęstunku oraz zatańczyć na ludową nutę. Spotkanie odbyło się w bardzo miłej atmosferze, udział w niej wzięło  ok 80 osób. Zarząd GK HDK PCK  w Drwini składa serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy zaangażowali się w przygotowanie uroczystości oraz sponsorom.

W najbliższą sobotę w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie będzie miała kolejna i zarazem ostatnia już w tym  roku(czwarta) akcja oddawania krwi na którą zaprasza Zarząd Klubu.

 

Opracował

S.Styczeń/ L. Machaj

 


NIE POZWÓLMY, ABY KOMUŚ ZABRAKŁO KRWI!

 Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi w Drwini zaprasza mieszkańców Gminy Drwinia oraz okolicznych miejscowości w wieku od 18 do 65 lat do udziału w:

AKCJI HONOROWEGO ODDAWANIA KRWI

dnia 1 grudnia 2012 r. (sobota)

w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie w godz. od 10.00 do 14.00.

 


  • Kategorie

  • Copyright © 1996-2010 Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini. All rights reserved.
    iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress