Archive for Wrzesień, 2012

Młodzi aktywnie wsparli akcję krwiodawstwa

W dniu 15 września br. Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini już po raz trzeci w tym roku zorganizował otwartą akcję krwiodawstwa na terenie gminy Drwinia. Pomimo wielu sobotnich prac domowych i polowych nie brakło osób, które  znalazły czas aby podzielić się „kropelką krwi” z potrzebującymi. Tym bardziej cieszył głównego organizatora akcji Prezesa GK HDK Stefana Stycznia widok zdążających do Ośrodka Zdrowia w Dziewinie wielu młodych osób. Jak zwykle nie zawiedli również i starsi, stali członkowie Gminnego Klubu, których grono powiększyło się o kolejnych  czterech krwiodawców.

W akcji wzięło udział  25  dawców, krew po badaniach  mogły  oddać 22 osoby- 10 mężczyzn i 12 kobiet w ilości 9,900 ml krwi pełnej

 

Kolejny raz wśród dawców w ramach akcji „Ognisty ratownik– gorąca krew” stawiło się 8 druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej Dziewin i  Ispina.

Otwarta akcja krwiodawstwa Gminnego Klubu w Drwini została przeprowadzona dzięki Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, którego pracownicy wykonywali czynności bezpośrednio związane z pobieraniem krwi i badaniem oraz rejestracją dawców. Inicjatywa ta nie powiodła by się bez zaangażowania się członków i wolontariuszki gminnego Klubu HDK PCK w Drwini, którzy także oddawali krew. Należy wymienić panie  Marię Klasa, Barbarę Makuch, Małgorzatę Pająk, Piotra Orzechowskiego i Leszka Machaja .

Wszystkim Honorowym Krwiodawcom , którzy przyczynili się do ratowania zdrowia i życia mieszkańców Gminy Drwinia i województwa małopolskiego Gminny Klub HDK w Drwini składa wyrazy wdzięcznośći .

Kolejna otwarta akcja krwiodawstwa będzie miała miejsce w dniu 1 grudnia br. także w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie, na którą już dziś serdecznie zaprasza prezes Klubu HDK PCK w Drwini pan Stefan Styczeń.

Do zaproszenia przyłączają się również Zarządy OSP Dziewin i OSP Ispina licząc na dalszą aktywność druhów, zawsze spieszącym z ratunkiem będącym w potrzebie.

 

Opracował

 Leszek Machaj

 


DAR KRWI TROSKĄ O ŻYCIE

Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi w Drwini zaprasza mieszkańców Gminy Drwinia oraz okolicznych miejscowości w wieku od 18 do 65 lat do udziału w: 

AKCJI HONOROWEGO ODDAWANIA KRWI

15 września 2012r. (sobota) w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie w godz. od 11 do 15.


ZBIÓRKA CHARYTATYWNA

1 września 2012 r. w miejscowości Ispina Gminy Drwinia podczas I memoriału im . Druha Wiesława Wody organizowanego przez OSP Ispina, wolontariusze Gminnego Klubu HDK w Drwini uczestniczyli w zbiórce pieniężnej pod hasłem

„OTWÓRZ SERCE DLA INNYCH„

wspomagając chorego druha OSP Ispina. Wszystkim którzy „otworzyli swe serce” wspierając druha Jana,  Klub HDK w Drwini dziękuje.


  • Kategorie

  • Copyright © 1996-2010 Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini. All rights reserved.
    iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress