Archive for Czerwiec, 2012

Udana akcja krwiodawstwa w Mikluszowicach

W dniu 17 czerwca 2012r. podczas Pikniku Rodzinnego w szkole w Mikluszowicach po raz drugi w tym roku Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini zorganizował otwartą akcję krwiodawstwa na terenie gminy Drwinia.

Na apel odpowiedziało 28 osób. Po badaniu krew mogło oddać 25 dawców, blisko połowę z nich stanowiły kobiety. Ogółem zebrano 11,250 litra krwi pełnej, która trafiła do banku krwi dla potrzeb mieszkańców gminy Drwinia oraz Małopolski.
Wśród dawców w ramach akcji „Ognisty ratownik – gorąca krew” stawiło się 12 druhów (w tym 4 kobiety) z Ochotniczej Straży Pożarnej Dziewin i OSP Ispina. Otwarta akcja krwiodawstwa Gminnego Klubu w Drwini została przeprowadzona dzięki Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, którego pracownicy wykonywali czynności bezpośrednio związane z pobieraniem krwi i badaniem oraz rejestracją dawców. Jej sukces to efekt zaangażowania członków i wolontariuszki gminnego Koła HDK PCK w Drwini, którzy także oddawali krew.
Członkowie Klubu zorganizowali i przeprowadzili dla dorosłych uczestników Pikniku „Błyskawiczny konkurs wiedzy o krwiodawstwie”, a dla dzieci „Konkurs rysunku na asfalcie” i „Bieg po batonik”. Sekretarz gminy Jan Chojka oraz prezes Klubu Stefan Styczeń wręczyli nagrody i wyróżnienia w konkursie plastycznym dla uczniów Zespołu Szkół w Mikluszowicach. Akcję podsumowała dziękując jej organizatorom pani Zofia Kuśnierz sekretarz Zarządu Regionalnego HDK PCK w Bochni.
Podczas Gminnego Pikniku z Okazji Dnia Dziecka w Dziewinie odbyła się analogiczna akcja członków Klubu wśród uczestników festynu promująca szlachetną ideę krwiodawstwa.
Opisane działania prowadzili; Maria Klasa, Małgorzata Pająk, Barbara Makuch, Stanisława i Anna Data, Piotr Orzechowski, a także Leszek Machaj.
Kolejna otwarta akcja krwiodawstwa będzie miała miejsce w dniu 15 września br. w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie, na którą już dziś serdecznie zaprasza prezes Klubu HDK PCK w Drwini pan Stefan Styczeń.

Do zaproszenia przyłączają się również Zarządy OSP Dziewin i OSP Ispina licząc na dalszą aktywność druhów, którzy i w ten sposób realizują zadanie służby drugiemu człowiekowi będącemu w potrzebie.

Opracował
Leszek Machaj

 

 

 

 


Dzień Dziecka w Dziewinie z kropelką krwi

W dniu 03 czerwca 2012r. w Dziewinie świętowano Gminny Dzień Dziecka. Do obchodów włączył się również Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini.

Podczas Pikniku Rodzinnego wyeksponowano nagrodzone i wyróżnione prace w konkursie plastycznym mającym na celu propagowanie tej szlachetnej inicjatywy wśród uczniów Szkół Podstawowych w Drwini, Dziewinie, Grobli i Mikluszowicach. Wręczenia nagród i wyróżnień dokonał Wójt Gminy Drwinia pan Jan Pająk.
W kategorii wiekowej klas 0 – III nagrody za realizację plastyczną hasła „ Dar krwi darem życia” otrzymali; Weronika Zelek, Natalia Majta, Maria Słomnicka, Amelia Gumuła i Maja Twardowska. Wyróżnienia wręczono Sabinie Sargra, Natalii Zelek, Annie Głogowskiej, Sylwii Poznańskiej i Zuzannie Szczygieł.
W kategorii wiekowej klas IV – VI za pracę pod hasłem „ Mała kropla krwi a znaczy tak wiele” nagrodzono ; Urszulę Kędziora, Dominika Kędziora i Kingę Poznańską, a wyróżniono Gabrielę Majta, Katarzynę Jagłę i Weronikę Poznańską.
Prezes Klubu HDK PCK w Drwini pan Stefan Styczeń zapoznał licznie zebranych na szkolnym placu w Dziewinie uczestników Festynu Rodzinnego z przygotowanymi propozycjami wspólnej zabawy. Najpierw przeprowadzono Błyskawiczny Konkurs Wiedzy o Krwiodawstwie dla dorosłych w którym wzięło udział 57 uczestników. W drodze losowania wyłoniono 4 zwycięzców. Kolejną atrakcją był „Bieg po batonik” dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dzieci oprócz słodkości odbierały również baloniki z logo PCK. Ostatnią z atrakcji jaką przygotowano dla starszych dzieci był konkurs rysunku na asfalcie pod hasłem „ Krew leczy i ratuje życie chorym dzieciom”, który niestety został przerwany przez deszcz. Całość została uwieńczona wypuszczeniem w niebo czerwonych baloników na zakończenie pikniku.
Opisana promocja krwiodawstwa była możliwa dzięki uprzejmości i organizatorów Gminnego Dnia Dziecka i zaangażowaniu członków i wolontariuszy Klubu HDK, a byli to Stefan Styczeń, Maria Klasa, Małgorzata Pająk, Renata Uranowska, Barbara Makuch, Stanisław Data, Anna Data, Renata Gucwa, Rafał Styczeń i Leszek Machaj, których wspierała swą obecnością sekretarz Zarządu Rejonowego PCK w Bochni pani Zofia Kuśnierz.
Do całej akcji promocyjnej dołączyli druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziewinie, uczestnicy VII edycji projektu pn. „Ognisty ratownik – gorąca krew” rozdając czerwone baloniki uczestnikom imprezy.
Zarząd Klubu HDK PCK w Drwini zaprasza na kolejny festyn połączony z AKCJĄ KRWIODAWSTWA w Zespole szkół w Mikluszowicach w dniu 17 czerwca br.

Opracowanie
S. Styczeń/ L. Machaj

 

 


  • Kategorie

  • Copyright © 1996-2010 Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini. All rights reserved.
    iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress