Archive for Marzec, 2012

„Dobro podaj dalej” akcja krwiodawstwa w Dziewinie

W dniu 25 marca 2012r. Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini zorganizował w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie pierwszą w tym roku otwartą akcję krwiodawstwa na terenie gminy Drwinia. Na apel odpowiedziało 27 osób.

Po badaniu krew mogło oddać 23 dawców (w tym 11 kobiet). Ogółem zebrano 10,350 ml krwi pełnej, która trafiła do banku krwi dla potrzeb mieszkańców gminy Drwinia oraz Małopolski. Podczas prowadzonej akcji 4 krwiodawców podpisało deklaracje przynależności do Klubu HDK w Drwini.
W akcji w ramach programu „Ognisty ratownik – gorąca krew” wzięły udział jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Dziewin i OSP Ispina. Akcja została przeprowadzona przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, którego pracownicy wykonywali czynności bezpośrednio związane z pobieraniem krwi i badaniem oraz rejestracją dawców.
Bardzo duże zaangażowanie w obsłudze akcji krwiodawstwa wykazali członkowie i wolontariusze Klubu; Maria Klasa, Małgorzata Pająk, Barbara Makuch, Stefan Styczeń, Rafał Styczeń oraz Leszek Machaj.
Zarząd Klubu HDK PCK w Drwini dziękuje mieszkańcom gminy Drwinia, którzy zdecydowali się podzielić cząstką własnego życia z najbardziej potrzebującymi.
Kolejna otwarta akcja krwiodawstwa będzie miała miejsce w dniu 17 czerwca br. podczas Pikniku Rodzinnego w Zespole Szkół w Mikluszowicach na którą już dziś serdecznie zaprasza prezes Klubu HDK PCK w Drwini pan Stefan Styczeń.

Opracował
Leszek Machaj

 

 

 


Uroczyste spotkanie członków Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi w Drwini

W dniu 7 marca 2012r. w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie odbyło się spotkanie zarządu i członków Gminnego Koła Honorowych Dawców Krwi w Drwini. Spotkanie otworzył prezes Stefan Styczeń. Witając uczestników spotkania złożył wszystkim obecnym kobietom serdeczne życzenia z okazji Dnia Kobiet. Wszystkie panie otrzymały czerwone tulipany, a następnie już wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali od prezesa symboliczne ozdobne „kropelki krwi”, które posłużą promocji tej szlachetnej inicjatywie.

Kolejnym punktem spotkania było odczytanie planu działań Koła Gminnego HDK w Drwini na rok 2012. Plan został przyjęty do realizacji jednogłośnie.  Obecny na spotkaniu Wójt Gminy Drwinia pan Jan Pająk zadeklarował swój patronat i wsparcie działań promocyjnych krwiodawstwa. Pan Stefan Styczeń podziękował dyrektorowi Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dziewinie obecnemu na spotkaniu panu Kazimierzowi Mzykowi za pomoc i udostępnienie lokalu dla działalności Klubu.

Prezes poinformował o nadaniu numeru KG HDK w Drwini tj.  nr 545, na który należy się powoływać oddając krew na rzecz Klubu a także o terminarzu akcji krwiodawstwa w 2012 roku. Najbliższa akcja będzie miała miejsce 25 marca (niedziela) w godz. 11 – 15 w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie, do uczestnictwa w której serdecznie wszystkich zaprosił.

Wśród działań promocyjnych planowane są konkursy z nagrodami dla dzieci i dorosłych w czerwcu w Grobli i Mikluszowicach.

Ponadto każda osoba oddająca krew (członek GK HDK w Drwinia) powinna pozyskiwać kolejnych dawców. Dla najaktywniejszych przewidziano nagrodę.

W spotkaniu uczestniczyła pani Zofia Kuśnierz, sekretarz bocheńskiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża, która poinformowała o działalności PCK na terenie powiatu bocheńskiego.

Wyróżnienie za dar krwi z rąk prezesa odebrał pan Łukasz Aksamit.

Zarząd Kluby dla wszystkich uczestników przygotował słodki poczęstunek podczas którego dyskutowano na tematy związane z działalnością Klubu i planami jego rozwoju.

 

Opracowanie i zdjęcia

Leszek Machaj

 

 


  • Kategorie

  • Copyright © 1996-2010 Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini. All rights reserved.
    iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress