Archive for Listopad, 2011

Uroczyste spotkanie Krwiodawców

Nowo wybrany zarząd Klubu HDK zorganizował uroczyste spotkanie Krwiodawców z terenu gminy Drwinia dnia 26. 11 .2011 w Zespole Szkół w Drwini , z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK w Polsce . Oprócz krwiodawców w spotkaniu uczestniczyli : Wójt Gminy Drwinia : Pan Jan Pająk , Wiceprezes zarządu Rejonowego PCK w Bochni Pan Jan Poznański , Zarząd Hutniczego Klubu HDK z Krakowa na czele z prezesem Panem Kazimierzem Nowakiem , Dyrektor Zespołu Szkół w Mikluszowicach Pani Władysława Nowak , Dyrektor Szkoły w Dziewinie Pan Marek Piwowarczyk , Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Drwini Pani Józefa Kular .

Programem spotkania było złożenie podziękowań i wręczenie wyróżnień . Jako pierwszy głos zabrał Prezes Klubu HDK przy Gminie Drwinia , który podziękował wszystkim krwiodawcom , za bezinteresowny dar krwi . Mała kropla krwi – a znaczy tak wiele-mówił. Dzięki tej małej kropli –podsumował Prezes zostało uratowane zdrowie , a niekiedy życie niejednej osoby . Gratulując krwiodawcom mówił – Dobra Krew daje dobry nastrój , dobry nastrój przynosi dobre myślenie , dobre myślenie powoduje dobre uczynki ,dobre uczynki czynią człowieka człowiekiem .

Kolejno głos zabrał Wójt Gminy Drwinia , który również podziękował krwiodawcom , za dzielenie się z innymi tym co dla nich najcenniejsze –cząstką własnego życia .

Następnie wyróżnił krwiodawców dyplomami za osobisty przykład realizacji idei Honorowego Krwiodawstwa PCK dla ratowania życia i zdrowia drugich na terenie Gminy Drwinia . Wyróżnieni zostali: Krzysztof Kowalski , Leszek Machaj , Halina Mazurek , Rafał Styczeń , Ewa Artimiwa , Szymon Każmierczak , Tadeusz Zegiel .

Za promowanie i wspieranie Idei Honorowego Krwiodawstwa PCK na terenie Gminy Drwinia wyróżnieni zostali : Józefa Kular, Władysława Nowak , Maria Klasa , Maria Pająk .

W dalszej części głos zabierali krwiodawcy jak również zaproszeni goście .

Wszyscy wyrażali pochlebne opinie na temat idei bezinteresownego oddawania krwi oraz  zapewniali  o dalszym wsparciu i promowaniu Honorowego Krwiodawstwa na  terenie Gminy Drwinia .

Na zakończenie spotkania Prezes Hutniczego Klubu HDK w Krakowie Pan Kazimierz Nowak wręczył Panu Wójtowi symboliczną kropelkę krwi dla Urzędu Gminy Drwinia w podziękowaniu za długoletnią współpracę.

 

 


Akcja krwiodawsta w Dziewinie

Po raz trzeci w bieżącym roku na terenie Gminy Drwinia została przeprowadzona akcja krwiodawstwa. Tym razem odbyła się ona w Dziewinie w tamtejszym Ośrodku Zdrowia. Jak zawsze mieszkańcy Gminy Drwinia okazali bezinteresowny dar serca oraz chęć niesienia pomocy innym.Dzięki temu bank krwi został wzbogcony o 7,650 ml krwi a biorąc pod uwagę caly rok o 30,050 ml krwi.W czasie prowadzonej akcji krwiodawstwa zebrali sie na pierwszym swoim spotkaniu krwiodawcy z terenu Gminy Drwinia,którzy podpisali deklaracje przynależności do Klubu Honorowych Dawców Krwi.

Tematem przewodnim było utworzenie Klubu HDK przy Gminie Drwinia i wybór Zarządu.Zebranie prowadził Prezes Hutniczego Klubu HDK z Krakowa pan Kazimierz Nowak.Po powitaniu omówił warunki przynależności do Klubu oraz statut PCK.Po wyrażeniu przez krwiodawców zgody na rozpoczęcie działalności Klubu przystąpiono do wyboru Prezesa, a następnie członków Zarządu.Prezesem został wybrany Stefan Styczeń.

Klub HDK przy Gminie Drwinia dziękuję mieszkańcom gminy Drwinia za tak cenny DAR KRWI.

S.Styczeń

 

 


Klub w Drwini

19 listopada 2011 roku, to ważny dzień dla ruchu honorowego krwiodawstwa w Gminie Drwinia na terenie powiatu bocheńskiego.
W tym dniu spełniło się życzenie wielu krwiodawców Gminy Drwinia, którzy w czasie noworocznego spotkania
w dniu 30 stycznia 2011 roku jednomyślnie wyrazili życzenie, aby na terenie Gminy utworzyć Klub Honorowych Dawców Krwi PCK. Od tego dnia prawie przez 10 miesięcy trwały intensywne przygotowania.
W dniu 19 listopada w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie została zorganizowana trzecia w 2011 roku akcja krwiodawstwa na terenie Gminy. To właśnie w czasie trwania tej akcji odbyło się zebranie założycielskie Klubu HDK PCK. W zebraniu uczestniczyli krwiodawcy, którzy wcześniej podpisali stosowne deklaracje członkowskie
i uregulowali składkę PCK. W tym gronie był również czynny krwiodawca Jan PAJĄK – Wójt Gminy Drwinia. Zebranie prowadził Kazimierz Nowak Prezes Hutniczego Klubu HDK PCK
w Krakowie, a równocześnie współzałożyciel Klubu HDK PCK w Drwini.
Po wyjaśnieniu wszystkich spraw proceduralnych przystąpiono do wyborów. W pierwszej kolejności dokonano wyboru Prezesa. Prezesem Gminnego Klubu HDK PCK w Drwini został wybrany jednomyślnie Kol. Stefan STYCZEŃ długoletni honorowy dawca krwi. Ponadto w skład Zarządu Klubu wybrane zostały Panie: Maria KLASA i Maria PAJĄK.
Pierwsze gratulacje nowo wybranemu Prezesowi i Zarządowi Klubu złożył Wójt Gminy Jan PAJĄK.
Do gratulacji dołączamy się również i My. Klubowi zaś życzymy dalszego rozwoju tak, aby mógł samodzielnie nieść pomoc potrzebującym mieszkańcom Gminy Drwinia.

 

Dla zainteresowanych podajemy adres do korespondencji:

Gminny Klub HDK PCK w Drwini,
32-708 Dziewin, Dziewin 48a (Ośrodek Zdrowia)

Email do Prezesa Klubu HDK s.styczen@wp.pl

 


  • Kategorie

  • Copyright © 1996-2010 Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini. All rights reserved.
    iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress