11 września 2011r. w miejscowości Grobla została przeprowadzona Akcja Krwiodawstwa w ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Przy pięknej pogodzie 29 mieszkańców Gminy Drwinia zdecydowało się oddać krew.Po badaniach lekarskich ostatecznie krew oddało 24 mieszkańców.W ten sposób Bank Krwi został wzbogacony o 10,800ml krwi pełnej.
Hutniczy Klub Honorowych Dawców PCK w Krakowie-organizator tej zaszczytnej akcji serdecznie dziękuje mieszkańcom Gminy Drwinia za dar serca jaki okazali ratując zdrowie i życie tym,którzy tej pomocy potrzebowali.