12 czerwca 2011r podczas Gminnego festynu w Zespole Szkół w Mikluszowicach zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka została przeprowadzona akcja krwiodawstwa. Przy wspaniałej zabawie i pięknej pogodzie 35 mieszkańców Gminy Drwinia zdecydowało sie oddać krew

Po badaniach lekarskich ostatecznie krew oddało 28 mieszkańców.W ten sposób bank krwi został wzbogacony o 12.600ml krwi pełnej.Jako jeden z pierwszych oddał krew gospdarz Gminy Drwinia Wójt Jan Pająk oraz radna powiatu Barbara Gondek- Matusik.
Hutniczy Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Krakowie -organizator akcji krwiodawstwa-serdecznie dzękują mieszkańcom Gminy Drwinia za dar krwi.
Podczas festynu Hutniczy Klub HDK wręczył nagrody i wyróznienia zwycięzcom konkursu plastycznego o tematyce krwiodawstwa. Nagrody i wyróznienia otrzymało 57 uczniów z Mikluszowic,Świniar,Drwini i Dziewina.
Zapraszamy na następną akcję krwiodawstwa ,która odbędzie się 18 września w Domu Kultury w Grobli.

„Człowiek tyle jest wart ile czyni dla drugich”