30 stycznia 2011 roku w sali Zespołu Szkół w Drwini odbyło się noworoczne spotkanie czynnych dawców krwi zamieszkałych na terenie Gminy Drwinia (powiat bocheński).
Kazimierz Nowak Prezes Hutniczego Klubu HDK PCK w Krakowie wystosował zaproszenia do uczestników akcji krwiodawstwa organizowanych we wrześniu i listopadzie 2010 roku na terenie Mikluszowic i Drwini. Organizatorem tych akcji był Zarząd Hutniczego Klubu HDK PCK.
Na wystosowane zaproszenie odpowiedziało 15 dawców krwi oraz 8 zainteresowanych osób.
W śród zebranych byli krwiodawcy z Drwini, Dziewina, Gawłówka, Grobli i Ispiny.
Prezes Klubu wręczył legitymacje oraz metalowe kropelki po pierwszym oddaniu krwi.
Legitymacje otrzymali: Łukasz AKSAMIT, Barbara BANAŚ, Krzysztof KOWALSKI, Rafał ŁUKASIK, Jarosław MATUSIK, Halina MAZUREK, Adam NOWAK, Emilia PAJĄK, Maria PAJĄK, Rafał STYCZEŃ oraz Renata i Piotr URANOWSCY.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Kol. K. Nowak prowadzący spotkanie wiele czasu poświęcił omówieniu spraw związanych z zamiarem utworzenia Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK na terenie Gminy Drwinia.
Zdecydowana większość uczestników spotkania opowiedziała się za utworzeniem Gminnego Klubu HDK PCK w Drwini. W związku z tym na wniosek przedstawicieli Hutniczego Klubu HDK PCK postanowiono powołać zespół roboczy do przygotowania zebrania organizacyjnego krwiodawców.Ponadto występnie zaplanowano zorganizować akcje krwiodawstwa w czerwcu, wrześniu i listopadzie 2011r.
Efektem niedzielnego spotkania było przyjęcie propozycji powołania własnego Klubu HDK, powołanie zespołu roboczego oraz wstępne ustalenie harmonogramu akcji krwiodawstwa.
Miłe spotkanie przy kawie i ciastku zorganizował Kol. Stefan Styczeń, a jego przebieg uwiecznił na zdjęciach Kol. Leszek Chabinka.