Działacze Hutniczego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Krakowie z bardzo dużym zaangażowaniem realizują treści hasła umieszczonego na sztandarze Klubu. Tradycyjnie od kilku lat w miesiącach kwiecień, maj i czerwiec przeprowadzają konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży w kilku szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie województwa małopolskiego. Bardzo różne były okoliczności w bieżącym roku decydujące o wyborze szkół w miejscowościach Drwinia i Mikluszowice (powiat bocheński) oraz w Zawoi Mosorne i Zawoi Wilcznej (powiat suski). W konkursach plastycznych brało udział 151 uczniów gimnazjów. Natomiast w szkołach podstawowych brało udział 105 uczniów z klas I do III oraz 131uczniów klas z IV do VI. Tematy konkursów plastycznych były dostosowane do wieku uczniów. Dla uczniów szkół podstawowych tematy konkursów dotyczyły problematyki honorowego krwiodawstwa. Natomiast uczniowie gimnazjów w swoich pracach mogli prezentować specjalny temat związany z obchodami jubileuszu 35-lecia działalności Klubu HDK. A. Dla uczniów z klas I do III szkoły podstawowej obowiązywało hasło:

KREW LECZY I RATUJE ŻYCIE CHORYM DZIECIOM

B. Tematem prac konkursowych dla uczniów z klas IV do VI szkół podstawowych było hasło:

JEDNA KROPLA KRWI, A ZNACZY TAK WIELE

Migawki z uroczystych spotkań w szkołach podstawowych w czasie, których uczniowie odbierali nagrody i upominki za najlepsze prace w konkursie plastycznym:

w Drwini

 

 w Mikluszowicach

 

C. Dla uczniów gimnazjów temat konkursu określało hasło: ZA 35 LAT RATOWANIA ŻYCIA I ZDROWIA DZIĘKUJEMY Migawki z uroczystych spotkań w gimnazjach w czasie, których uczniowie odbierali nagrody i upominki za najlepsze prace w konkursie plastycznym:

w Drwini

 

 

 

 

 

 

w Mikluszowicach

Bardzo dziękujemy dyrektorom wymienionych szkół za możliwość zorganizowania konkursu dla uczniów.
Dziękujemy wszystkim nauczycielom udzielającym nam pomocy w przeprowadzeniu konkursów plastycznych.
Wszystkim uczniom biorącym udział w naszych konkursach bardzo dziękujemy. Natomiast autorom prac nagrodzonych gratulujemy sukcesu.