30 listopada 2007 z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK w Zespole Szkół w Drwini (powiat bocheński) odbyło się okolicznościowe spotkanie uczniów z klas IV – VI Szkoły Podstawowej z działaczami Hutniczego Klubu HDK (K. Nowak, L. Chabinka i S. Styczeń).
Uczniowie Gimnazjum zaprezentowali okolicznościowy program (kto może być dawcą krwi, wypadek drogowy, poszukiwanie dawców krwi,…). W drugiej części uroczystego spotkania, które prowadziła Dyrektor Szkoły Pani Jolanta NADOLNIK, 24 uczniów Szkoły Podstawowej autorów najlepszych prac w konkursie plastycznym otrzymało nagrody i wyróżnienia oraz pamiątkowe upominki.