Bez kategorii

X Plebiscyt. Kto zdobędzie tytuł Seniora Roku?

W Plebiscycie czytelników Dziennika Polskiego już po raz dziesiąty będzie można głosować i wybierać „Seniora roku 2015”.
Na liście nominowanych w konkursie jest prezes Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi w Drwini Stefan Styczeń, który w swojej działalności na rzecz promocji krwiodawstwa przyczynia się do rozwoju tej szczytnej idei.
Internauci mogą oddawać swoje głosy poparcia kandydata z naszej gminy zgodnie z załączonymi poniżej zasadami:

Głosowanie:

1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 23.09.2016 roku od godz. 10.00 do 13.10.2016 roku do godz. 16.59.59 na następujących warunkach.:
a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie
„www.dziennikpolski24.pl” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując w zależności od kategorii:
- Seniorka Roku 2015:SENIORKA. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
Senior Roku 2015 : SENIOR. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
(SMS o treści: SENIOR.8 na numer 72355)

c. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
d. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
e. jeden wysłany SMS to 10 głosów na daną kandydaturę ;
f. uczestnik głosowania może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
g. w obliczeniu wyników głosowania biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia głosowania; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w końcowych wynikach;
h. w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu na numer
z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
i. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
j. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.

2. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej www.dziennikpolski24.pl (dalej jako „strona www”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 23.09.2016 od godz. 10.00 do 30.09.2016 do godz. 15.00 na następujących warunkach:
a. uczestnicy posiadający indywidualne konto na stronie www powinni zalogować się na to konto;
b. uczestnicy nie posiadający indywidualnego konta na stronie www muszą dokonać rejestracji celem zalogowania się do strony www;
c. poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą ;
d. jedno kliknięcie oznacza oddanie jednego głosu;
e. dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 3 z jednego urządzenia.

3. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem aplikacji internetowej Facebook (dalej jako „aplikacja FB”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 23.09.2016 od godz. 10.00 do 30.09.2016 do godz. 15.00 na następujących warunkach:
a. uczestnicy muszą zalogować się na swoje konto FB,
b. uczestnicy muszą powiązać swoje konto na FB, ze swoim kontem w serwisie www.dziennikpolski24.pl,
c. warunkiem koniecznym do oddania głosu jest umożliwienie publikacji postu na tablicy właściciela konta w aplikacji FB w jego imieniu,
d. poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą
e. jedno kliknięcie to 3 głosy na daną kandydaturę,
f. dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 1 głos za pośrednictwem jednego konta uczestnika w aplikacji FB.

4. O zwycięstwie w głosowaniu decyduje największa suma liczby głosów zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem SMS Premium, strony internetowej oraz aplikacji internetowej Facebook
5. W przypadku gdy dwie lub więcej osób będzie miało łącznie taką samą liczbę punktów wyższe miejsce
w końcowej klasyfikacji zajmie osoba wskazana przez komisję plebiscytową.

TU MOŻNA GŁOSOWAĆ


PREZES STEFAN STYCZEŃ OTRZYMAŁ „KRYSZTAŁOWE SERCE” – NAJWYŻSZE WYRÓŻNIENIE KRWIODAWCÓW

W dniu 13 listopada br. w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Bochni miała miejsce uroczystość związana z obchodami 95 rocznicy powstania Polskiego Czerwonego Krzyża.

Na uroczystość tą została również zaproszona delegacja Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini z prezesem Stefanem Styczniem na czele. W uroczystości wziął również udział Wójt Gminy Drwinia Jan Pająk będący również członkiem Klubu.  Organizatorami uroczystości był Zarząd Powiatowy PCK w Bochni.

Członek Zarządu Głównego PCK a zarazem Przewodniczący Rady Krwiodawstwa Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK Jerzy Kornaus odznaczył najwyższym odznaczeniem krwiodawców „Kryształowym sercem” Prezesa GK HDK PCK w Drwini Stefana Stycznia.

Odznaczenie to ustanowiono dnia 27 listopada 1986 r. uchwałą Prezydium Zarządu Głównego PCK jako najwyższe odznaczenie organizacyjne. Kryształowe serce przyznaje Kapituła. Wyróżnienie „Kryształowe Serce” (w formie stylizowanego serca) może być przyznane za wybitne zasługi w rozwoju Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.

Następnie Starostwa Bocheński Jacek Pająk przekazał podziękowania za „wspaniałą humanitarną działalność, ogromny trud i poświęcenie wkładane w realizację szczytnych idei i propagowanie honorowego dawstwa  krwi wśród społeczeństwa Powiatu Bocheńskiego” Wójtowi Gminy Drwinia Janowi Pająkowi, Prezesowi Stefanowi Styczniowi oraz członkom Klubu; Marii Klasie, Małgorzacie Pająk, Stanisławowi Dacie i Leszkowi Machajowi.

Prezes dziękując za wyróżnienie dziękował przede wszystkim za dar serca i aktywność dawcom działającym w Klubie oraz członkom za ich zaangażowanie i bezinteresowną służbę na rzecz drugiego człowieka.

Uroczystość zakończyła się przygotowanym przez uczniów programem artystycznym przypominającym historię powstania i działalność PCK.

Korzystając z okazji Zarząd GK HDK zaprasza wszystkich krwiodawców i sympatyków na mszę św. w ich intencji sprawowaną w najbliższą niedzielę 23 listopada o godz. 14.00 w Kościele Parafialnym w Grobli, związaną z poświęceniem sztandaru GK HDK.

Oprac. L.Machaj


  • Kategorie

  • Copyright © 1996-2010 Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini. All rights reserved.
    iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress