Author Archive

Akcja w Dziewinie

W przeddzień Święta Niepodległości Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini zorganizował w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie otwartą akcję krwiodawstwa. Szczęśliwie żyjemy w miejscu i czasie, którym nikt nie oczekuje przelewu krwi dla Naszej Ojczyzny, ale nieustannie ktoś czeka na ten cenny dar dla ratowania życia i zdrowia.

Pomimo fatalnej pogody zniechęcającej do opuszczenia domowego ciepła na apel organizatorów o oddanie krwi odpowiedziało 24 dawców. Po badaniu krew mogło oddać 22 osób co pozwoliło na zebranie blisko 10 litrów krwi.

Akcja została przeprowadzona przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, którego pracownicy wykonywali czynności bezpośrednio związane z pobieraniem krwi i badaniem oraz rejestracją dawców oraz członków GK HDK PCK w Drwini.

Zarząd Klubu HDK PCK w Drwini dziękuje wszystkim, którzy poświęcili swój wolny czas i zdecydowali się podzielić cząstką własnego życia z najbardziej potrzebującymi. To już ostatnia akcja zorganizowana w tym roku. Jeszcze w tym miesiącu Gminny Klub będzie świętował jubileusz 35 lecia swojej działalności.

Oprac. L.M

Fot. GK HDK PCK w Drwini


Akcja krwiodawstwa w Dziewinie 10 listopada

Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi w Drwini zaprasza mieszkańców gminy Drwinia i okolicznych miejscowości do udziału w Akcji Honorowego Oddawania Krwi, która przeprowadzona będzie w dniu

10 listopada 2019 roku,

przy Ośrodku Zdrowia w Dziewinie z udziałem ambulansu.

Krew pobierana będzie w godzinach: od 10:00 – 14:00

Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji wszystkich,
którzy chcą wspierać szlachetny cel,
jakim jest ratowanie zdrowia i życia ludzkiego!


100-lecie PCK

W ramach obchodów 100 lecia PCK 19 września w Katedrze Wawelskiej został poświęcony i nadany
nowy sztandar Małopolskiemu Oddziałowi Okręgowemu Polskiego Czerwonego Krzyża. Z tej okazji
poczet sztandarowy oraz delegacja Gminnego Klubu HDK PCK w Drwini wzięła udział w uroczystości.
Wydarzenie to miało wyjątkową oprawę. Mszy świętej przewodniczył arcybiskup Marek Jędraszewski.
Na dziedzińcu obok katedry odbyła się musztra paradna w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Straży
Granicznej.


Akcja Krwiodawców w Dziewinie

W dniu 7 września 2019r. Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini zorganizował w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie kolejną już w tym roku otwartą akcję krwiodawstwa. Wiele osób w tym czasie oczekuje na krew, której brakuje w bankach krwi i terminy niektórych operacji muszą być przesuwane. Na apel o oddanie krwi odpowiedziało 18 dawców. Po badaniu krew mogło oddać 16 osób (w tym 5 kobiet). Zebrano nieco ponad 7 litrów krwi pełnej.

Akcja została przeprowadzona przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, którego pracownicy wykonywali czynności bezpośrednio związane z pobieraniem krwi i badaniem oraz rejestracją dawców oraz członków GK HDK PCK w Drwini.  Zarząd Klubu HDK PCK w Drwini dziękuje wszystkim, którzy poświęcili swój wolny czas i zdecydowali się podzielić cząstką własnego życia z najbardziej potrzebującymi.

Kolejna otwarta akcja krwiodawstwa będzie miała miejsce w dniu

10 listopada (niedziela) w Dziewinie w godz. 10 – 14

Oprac. L. Machaj


Akcja w Strzelcach Wielkich

W niedzielę 11 sierpnia 2019 roku Gminny Klub HDK z Drwini zorganizował otwartą akcję Honorowego Oddawania Krwi na terenie Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Strzelcach-Wielkich.  Zadeklarowało gotowość oddania krwi 14 osób, jednak po badaniach krew oddało 8 osób pozyskując  blisko 4 litry tego cennego daru  ratującego życie.  Akcja prowadzona była przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Krakowa, którego wspomagali członkowie Klubu: Maria Klasa i Ireneusz Zacharski. Zarząd Gminny Klubu dziękuje za dar krwi Honorowym Dawcom Krwi oraz tym wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji akcji.
Następna akcja będzie miała miejsce w Dziewinie w niedzielę  
8 września w godzinach  9 – 14

Pielgrzymka krwiodawców

W dniu 20 lipca br. członkowie i sympatycy Gminnego Klubu Krwiodawców PCK w Drwini uczestniczyli  w  XIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Honorowych Dawców Krwi i Szpiku kostnego u stóp Matki Bożej w Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. To szczególne spotkanie – w setną rocznice istnienia Polskiego Czerwonego Krzyża.

Prawie 400 osób z całej Polski spotkało się, aby modlić się w intencji zdrowia i pomyślności dla honorowych dawców krwi i szpiku kostnego. Była to okazja do spotkania i możliwość oddania krwi.

Dla członków Gminnego Klubu HDK w Drwini była to szczególna okazja do podziękowania za 35 lat działalności Klubu. Z tej też okazji w darze ołtarza złożyli symboliczną szklaną kropelkę krwi oraz kwiaty.  Była to najliczniejsza reprezentacja z pośród  przybyłych pątników.

Pielgrzymka rozpoczęła się Drogą Krzyżowa na stacjach umieszczony w krużgankach klasztoru po czym  ks. Janusz Ryba wraz z ks. ppor SG Robertem Młynarczykiem sprawowali mszę świętą w intencji krwiodawców.  W homilii ks. Ryba podkreślił m.in.: Przychodzicie do Maryi dziękować za łaski i prosić o dary. Każdy z was dziękuje Bogu za życie. Jesteście darem dla innych ludzi, świadectwem miłości i miłosierdzia darem aby inni mogli żyć [...] Ojciec Maksymilian Maria Kolbe jest patronem krwiodawców, ofiarował swoje życie, wy kontynuujecie to ważne dzieło [...] Kropla krwi jest darem życia i starajcie to przesłanie młodym pokoleniom aby mogli kontynuować to dzieło. Starajmy utrzymać życie, które dał nam Pan”. Przed błogosławieństwem odczytany został Akt Zawierzenia Krwiodawców Matce Bożej Kalwaryjskiej.

 

Oprac. L. Machaj

Fot. z archiwum PCK Małopolska

 

http://pck.malopolska.pl/dzien-w-ktorym-drogi-prowadza-ku-drozkom-tym-kalwaryjskim/


Relacja z akcji w Mikluszowicach

Podczas wakacji często brakuje krwi dla potrzebujących osób. Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu w dniu 07 lipca 2019 r. Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini zorganizował przy kościele w Mikluszowicach otwartą akcję honorowego oddawania krwi.

Do zaparkowanego ambulansu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Krakowa zgłosiło się około 30 osób jednak z powodu braku dokumentu potwierdzającego tożsamość lub przyczyn zdrowotnych ostatecznie krew oddało zaledwie 11  dawców, pozyskując tym samym niespełna 5 litrów krwi pełnej.

Wszystkim, którzy podjęli trud przyjścia na akcję, by podzielić się tym cennym darem przekazać z potrzebującymi Zarząd Klubu serdecznie dziękuje. Mimo wielu informacji i apeli obserwuje się zmniejszającą się liczbę dawców i jest to fatalne zjawisko szczególnie teraz w czasie wakacji.


7 lipca akcja krwiodawców w Mikluszowicach

Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi w Drwini zaprasza mieszkańców gminy Drwinia i okolicznych miejscowości do udziału w Akcji Honorowego Oddawania Krwi, która przeprowadzona będzie w dniu 7 lipca (niedziela) 2019 roku w Mikluszowicach. Ambulans podstawiony będzie na parkingu obok kościoła..

 

PROMOCJA KRWIODAWSTWA!
Krew pobierana będzie w godzinach: od 9:30 – 13:30
Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji wszystkich,
którzy chcą wspierać szlachetny cel,
jakim jest ratowanie zdrowia i życia ludzkiego!


XIII Ogólnopolska Pielgrzymka Honorowych Dawców Krwi i Szpiku Kostnego

Gminny Klub HDK serdecznie zaprasza krwiodawców wraz z rodzinami, przyjaciółmi, znajomymi – oraz z sympatykami Polskiego Czerwonego Krzyża – do udziału w XIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Honorowych Dawców Krwi i Szpiku Kostnego do Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej!

Pielgrzymka odbędzie się w dniu 20 lipca 2019 roku i połączona zostanie z akcją krwiodawstwa w ramach inicjatywy „Wakacyjna kropla krwi”.

Niech każdy z Państwa zabierze ze sobą pogodę ducha, radość i uśmiech w tą niezwykłą podróż, która odbędzie się w roku 35-lecia Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi w Drwini i 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża!

Wyjazd o godzinie 7:30 (Ispina, Grobla, Świniary, Zielona, Drwinia, Dziewin, Mikluszowice, Gawłówek).

Zgłoszenia przyjmowane będą do 12 lipca 2019 r. Koszt ok. 20 zł. 

Kontakt: 502-182-174 lub 12 281-71-14 

Program pielgrzymki

 


  • Kategorie

  • Copyright © 1996-2010 Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini. All rights reserved.
    iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress