Relacja z X Ogólnopolskiej Pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej

W dniu 6 sierpnia 2016 r. 54-osobowa grupa honorowych dawców krwi i sympatyków z gminy Drwinia wzięła udział w X Ogólnopolskiej Pielgrzymce do Kalwarii Zebrzydowskiej.

Już o godzinie 9:00 uczestnicy pielgrzymki wzięli udział w drodze krzyżowej, a następnie uczestniczyli w uroczystej mszy św. pod przewodnictwem bp. Jana Szkodonia. W wygłoszonej homilii biskup dziękował krwiodawcom za bardzo cenny dar krwi, który jest wyrazem miłości bliźniego. Taki przykład ofiarności powinien być wzorem do naśladowania dla każdego wierzącego katolika.

Na ręce biskupa Szkodonia prezes KHDK w Drwini wręczył statuetkę w kształcie kropli krwi oraz pamiątkowy album.

Po zakończonej mszy pielgrzymi – krwiodawcy zwiedzili zabytkowe pomieszczenia Sanktuarium, które od ponad 400 lat jest pod opieką oo. Bernardynów.

Na zakończenie pobytu nasi krwiodawcy mogli dołączyć do grona pielgrzymów, którzy oddali krew w czasie akcji zorganizowanej w Kalwarii.

 

Więcej...

Relacja z akcji krwiodawstwa w Strzelcach Wielkich

Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini w niedzielę  11 lipca 2016 r. zorganizował w Strzelcach Wielkich drugą już w tym roku otwartą akcję krwiodawstwa. Tym razem pod kościołem zaparkował ambulans z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, gdzie jego pracownicy zbierali od dawców ten bezcenny dar. Do podzielenia się nim z potrzebującymi – szczególnie w okresie wakacji, kiedy dochodzi do tak wielu wypadków -  zachęcał proboszcz parafii ksiądz Stanisław Tabiś.

Krew zdeklarowało się oddać  24 osoby. Po badaniach krew oddało 17 osób, co pozwoliło na przekazanie do banku krwi  7650 ml krwi pełnej.  Obsługą zajęli się członkowie klubu HDK w Drwini: Maria Klasa, Stefan Styczeń, Ireneusz Zacharski, Stanisław Data oraz Leszek Machaj.

Prezes Klubu HDK Stefan Styczeń  wszystkim Honorowym Krwiodawcom  składa serdeczne podziękowania i zaprasza na kolejne akcje krwiodawstwa, które odbędą się:

 11 września w Rzezawie i 18 września w Dziewinie. 

 

Więcej...

Pielgrzymka

„Czym jest krew, dobrze wiecie.
 Lecz czy złotem ją nazwiecie?
 Pewnie często to słyszycie:
 „Krew ratuje ludzkie życie!”
 Mała kropelka, a taka duża,
 Każdemu z nas - życie przedłuża.
 Lecz krwi ciągle jest zbyt mało, 
 Jakby honorowych krwiodawców troszkę brakowało.
 Niech każdy doceni krew, co w żyłach płynie. 
 Dopóki płynie - życie nie zginie!
 Ciągle nam złota tego brakuje,
 Więc do wszystkich apeluję:
 „Kto jest silny, zdrowy, młody, 
 Nie utraci swej urody.
 Kiedy szybko krew dostanie,
 Przy swym życiu pozostanie”.
                                               (Autor nieznany)

 

Drodzy Krwiodawcy

Rodziny, Przyjaciele i Sympatycy!

 

Gorąco zapraszamy do udziału w X Pielgrzymce Honorowych Dawców Krwi.

W związku z Światowymi Dniami Młodzieży pielgrzymka odbędzie się w sobotę 6 sierpnia 2016 r. w Sanktuarium Pasyjno – Maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej.

 

Program pielgrzymki:

7.30 – 10.30 – rejestracja grup (przyjmowane są zgłoszenia darów ofiarnych)

9.00 – 14.00 – pobór krwi (dla krwiodawców upominki), rejestracja Dawców Szpiku Kostnego

9.00 – 10.15 – Droga Krzyżowa z rozważaniami

10.45 – zbiórka pocztów sztandarowych przy krwiobusie

11.00 – Msza św. w intencji krwiodawców i pielgrzymów, Akt Zawierzenia

12.30 – posiłek

 

Planując oddanie krwi w ramach pielgrzymki należy pamiętać o:

- zabraniu Dowodu Osobistego i Legitymacji Honorowego Dawcy Krwi,

- przerwie pomiędzy oddaniami krwi pełnej, która wynosi minimum 8 tygodni,

- uprzednim lekkostrawnym posiłku,

- powstrzymaniu się od napojów alkoholowych na 48 godzin przed oddaniem krwi.

 

Klub HDK w Drwini przygotowuje wyjazd uczestników w formie zorganizowanej.

Koszt wyjazdu około 20 zł.

Chętnych prosimy o kontakt ze Stefanem Styczniem.

Tel: 502-182-174

e-mail: s.styczen@wp.pl

Więcej...

Dzień Dziecka z Krwiodawcami

W dniu 29 maja 2016 r. na Strefie Rekreacyjno Sportowej w Dziewinie Gminne Centrum Kultury i Promocji  w Drwini zorganizowało Gminny Dzień Dziecka.  Wśród wielu atrakcji znalazły się konkursy przygotowane i przeprowadzone przez Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini. Dzieci mogły spróbować swoich sił w konkursie tj. bieg w worku,  ringo, rzut lotka do tarczy czy też piłkami do kosza, jak również konkurs wiedzy o krwiodawstwie. Na wszystkich czekały słodkie upominki, owoce, a dla zwycięzców nagrody rzeczowe. Fundatorem nagród było Starostwo Powiatowe w Bochni, Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział w Drwini. Konkursy prowadzili; Maria Klasa, Małgorzata Pająk, Barbara Makuch, Marta Dziedzic, Stefan Styczeń i Ireneusz Zacharski. W zabawach z dziećmi pomagali członkowie Szkolnego Koła PCK w ZSP w Mikluszowicach wraz z opiekunem Marzeną Machaj.

Należy wspomnieć, że członkowie Klubu w maju przeprowadzili również dwie otwarte akcje krwiodawstwa w Dziewinie i w Krasnych – Lasocicach (pow. Limanowski), spotkanie promujące idee PCK z uczniami ZSP w Drwini oraz pokaz udzielania pierwszej pomocy podczas pikniku z okazji Dnia Strażaka w Dziewinie.

Oprac. L. Machaj

Więcej...

Akcja Honorowego Oddawania Krwi w Dziewinie

W dniu 22 maja br. w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini zorganizował po raz piąty w tym roku otwartą akcję krwiodawstwa. Na apel o podzielenie się cząstką swego życia odpowiedziało 19 osób, z których po badaniu zakwalifikowało się 13 dawców . Razem do banku krwi przekazano  5800 ml krwi pełnej dla najbardziej potrzebujących. Otwarta akcja krwiodawstwa Gminnego Klubu w Drwini została przeprowadzona dzięki Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie  oraz zaangażowaniu się członków, obsługujących akcję; Marii Klasy, Stanisława Daty, Ireneusza Zacharskiego oraz prezesa GK HDK PCK w Drwini Stefana Stycznia.

Wszystkim Honorowym Krwiodawcom , którzy przyczynili się do ratowania zdrowia i życia mieszkańców Gminy Drwinia i województwa małopolskiego Gminny Klub HDK w Drwini składa wyrazy wdzięczności.

Kolejna akcja odbędzie się 10.07.2016 r. (11-15) z udziałem ambulansu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa przy kościele parafialnym w Strzelcach Wielkich.

Więcej...

Akcja krwiodawców wraz z OSP Krasne Lasocie

W dniu 15 maja 2016 r. Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini po raz drugi zorganizował otwartą akcję krwiodawstwa w powiecie limanowskim. Ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie zaparkował w pobliżu Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasne – Lasocice, gm. Jodłownik. Jest to kontynuacja inicjatywy nieżyjącego już proboszcza wspomnianej parafii ks. Marka Soboty, pochodzącego z gm. Drwinia…

Na apel prezesa i naczelnika OSP oraz obecnego proboszcza odpowiedziało 22 dawców, z których po badaniach krew mogło oddać 12 osób, uzyskując 5400 ml krwi pełnej. Identyczna liczba osób zgłosiła się i oddała krew w ubiegłym roku.

Oprócz „załogi” ambulansu akcję obsługiwali członkowie GK HDK PCK w Drwini; Maria Klasa, Stanisław Data , Ireneusz Zacharski, Leszek Machaj i prezes Klubu Stefan Styczeń, którzy kierują serdeczne podziękowania za zaangażowanie dla naczelnika oraz żony prezesa OSP Krasne Lasocice, jak również tych którzy podzielili się cząstką siebie lub też mieli taki zamiar ale z przyczyn zdrowotnych nie było to możliwe.

Kolejna otwarta akcja krwiodawstwa w Krasnem Lasocicach planowana jest 31 lipca br. (również w niedzielę) w godz. 11.00 – 15.00.

Więcej...

Akcja w Strzelcach Wielkich

W dniu 24 kwietnia 2016 r. już po raz kolejny przy kościele parafialnym w Strzelcach Wielkich członkowie Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini przeprowadzili otwartą akcję krwiodawstwa.

Dzięki uprzejmości ks. Stanisława Tabisia proboszcza parafii Strzelce Wielkie i dziekana dekanatu Uście Solne oraz pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie możliwym było zorganizowanie akcji na którą zgłosiło się 20 osób.  Po badaniach do pobrania krwi zakwalifikowało się 17 osób co pozwoliło zebrać około 7650 ml krwi pełnej.

Akcja została zrealizowana przy zaangażowaniu klubowiczów: Marii Klasy i Renaty Gucwy oraz prezesa Klubu Stefana Stycznia. W ramach programu „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” z pomocą potrzebującym pospieszyli strażacy z OSP Grobla (5) oraz OSP Ispina (1).

Wszystkim wspomnianym, którzy znaleźli czas by pomóc potrzebującym Zarząd Klubu składa wyrazy serdecznej wdzięczności i zaprasza na kolejna akcję, która odbędzie się:

22 maja (niedziela) w godz. 11.00 – 15.00 w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie.

 

Więcej...

Życzenia

Więcej...

Relacja z Dnia Kobiet

Na kilka dni przed Dniem Kobiet w Domu Ludowym w Ispini odbyło się uroczyste spotkanie członków i zaproszonych gości Gminnego Koła Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini. Prezes Klubu Pan Stefan Styczeń powitał uczestników spotkania i złożył wszystkim kobietom serdeczne życzenia z okazji Dnia Kobiet wręczając im czerwone tulipany i piernikowe serca. Do życzeń przyłączył się również Wójt Gminy Drwinia Jan Pająk w imieniu którego okolicznościowy list odczytał sekretarz UG w Drwini Pan Leszek Zabiegała.

Spotkanie uświetniła swoją obecnością sekretarz Zarządu Rejonowego PCK w Bochni Pani Zofia Kuśnierz oraz wolontariuszki.

Zarząd Klubu dla wszystkich uczestników przygotował słodki poczęstunek przygotowany wspólnie z Kołem Gospodyń w Ispini.

 

Oprac. Marzena Machaj

 

Więcej...

Podsumowanie X edycji programu Ognisty Ratownik Goraca Krew

W dniu 13 lutego br.  w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzowie (gm. Wojnicz) odbyło się podsumowanie etapu okręgowego X edycji programu „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew 2015” skierowanego głównie  do strażaków i druhów z OSP w której udział wzięły delegacje strażaków zaangażowanych w programie z gm. Drwinia

W Małopolsce w programie brało udział 10 jednostek OSP w tym dwie z gminy Drwinia (jedyne w Powiecie Bocheńskim); OSP Dziewin i OSP Ispina. Po raz czwarty przystąpiły do honorowej inicjatywy i zostały wyróżnione okolicznościowymi dyplomami. Druhowie działający pod patronatem Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini przekazali łącznie w minionym roku 100 litrów krwi pełnej. To efekt również pozyskania krwi od osób zachęconych przez strażaków do podzielenia się tym cennym darem z potrzebującymi.

Udział w programie jest inicjatywą i zasługą Prezesa wspomnianego Klubu pana Stefana Stycznia, który jest zapalonym promotorem ruchu krwiodawców w gminie Drwinia, za co składają mu podziękowania druhowie z w/w jednostek.  Zarządy OSP Ispina i Dziewin składają również serdeczne podziękowania wszystkim, którzy podzielili się cząstką siebie i oddali krew potrzebującym.

W X edycji wzięło udział 167 strażaków którzy pozyskali blisko 700 litrów tego bezcennego daru. Najaktywniejszą jednostką była OSP Zakrzów (ok.260 l. krwi), następnie OSP Kwiatonowice i OSP Bieńkówka. OSP Dziewin tuż za nimi na miejscu IV.

Organizatorem uroczystości był Klub HDK PCK działający przy OSP Zakrzów.

W XI edycji programu wezmą udział z terenu gminy; OSP Dziewin, OSP Ispina oraz debiutant OSP Grobla. Wg zapowiedzi Przewodniczącego Rady Honorowego Krwiodawstwa Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK Jerzego Kornausa uroczyste podsumowanie tej edycji będzie miało miejsce w Dziewinie.

Przewodniczący Jerzy Kornaus został odznaczony srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

 

Opracował

L. Machaj

Więcej...

Copyright © 1996-2010 Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini. All rights reserved.
iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress