Odwołana akcja w Strzelcach Wielkich 02.08.2020 r.

Uprzejmie informuję, że w związku z sytuacją epidemiologiczną w Gminie Drwinia odwołuję akcję honorowego oddawania krwi w Strzelcach Wielkich 02.08.2020 r.

Z uwagi na brak krwi związanej ze zmniejszoną ilością dawców proszę wszystkich Honorowych Dawców Krwi oraz tych którzy pragną oddać krew po raz pierwszy, by udali się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Bochni.

Prezes

Stefan Styczeń

Więcej...

Krwiodawcy oddali ponad 16 litrów krwi!

W dniu 12.07.2020 r. Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini zorganizował na parkingu kościelnym w Mikluszowicach otwartą akcję krwiodawstwa. Akcja została przeprowadzona przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, którego pracownicy wykonywali czynności bezpośrednio z badaniem i z pobieraniem krwi, wspierani przez członków Klubu: Marię Klasę, Adama Borutę, Ireneusza Zacharskiego, Stanisława Datę oraz Prezesa Stefana Stycznia. Zarząd Klubu HDK PCK w Drwini wyraża wielką wdzięczność wszystkim Krwiodawcom, którzy odpowiedzieli na zaproszenie i podzielili się cząstką siebie z najbardziej potrzebującymi – często będących w sytuacji zagrożenia życia. Na akcję zgłosiło się 42 osoby, po badaniach oddało 36 osób – pozyskując 16 200 ml krwi pełnej. Dziękujemy również Gminie Drwinia, redakcji Grobla.net oraz Księdzu Proboszczowi z Parafii Mikluszowice za włączenie się w promocję tej szlachetnej idei. Kolejna akcja krwiodawstwa odbędzie się na placu kościelnym w Strzelcach Wielkich w dniu 02.08.2020 r. w godzinach od 9 do 13 na którą Zarząd Klubu HDK PCK serdecznie zaprasza.

Więcej...

Paczki żywnościowe od Czerwonego Krzyża

W dniu 26.06.2020 r. po raz drugi Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża przekazał ponownie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drwini 38 paczek żywnościowych przekazanych przez firmę Auchan.

Inicjatorem akcji był Pan Stefan Styczeń w porozumieniu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Drwini. Paczki zostały rozdysponowane przez pracowników socjalnych wśród rodzin z dziećmi w wieku 5-25 lat, które korzystają z dożywiania w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Drwinia w ramach programu “Posiłek w szkole i w domu, a obecnie z powodu epidemii covid-19 nie uczęszczają do placówek oświatowych.

Więcej...

Akcja krwiodawstwa w Mikluszowicach

Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi w Drwini zaprasza mieszkańców gminy Drwinia i okolicznych miejscowości do udziału w Akcji Honorowego Oddawania Krwi, która przeprowadzona będzie w dniu

12 lipca 2020 roku (niedziela),

na parkingu kościelnym w Mikluszowicach z udziałem ambulansu.

Krew pobierana będzie w godzinach: 9:30 – 13:30

Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji wszystkich, którzy chcą wspierać szlachetny cel, jakim jest ratowanie zdrowia i życia ludzkiego!

Więcej...

Światowy Dzień Krwiodawcy

14 czerwca – data urodzin Karla Landsteinera dedykowana jest Honorowym Dawcom Krwi. Na całym świecie jest wtedy obchodzony Światowy Dzień Krwiodawcy. Święto to zostało ustanowione 14 czerwca 2004 r. przez Światową Organizację Zdrowia, Międzynarodową Federację Towarzystwa Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, Międzynarodową Organizację Honorowych Krwiodawców oraz Międzynarodowe Towarzystwo Transfuzjologiczne. Wyrażając wdzięczność Honorowym Dawcom Krwi z terenu Gminy Drwinia, za bezinteresowne dzielenie się cząstką siebie z najbardziej potrzebującymi – Prezes Klubu Stefan Styczeń oraz Sekretarz Maria Klasa złożyli wiązankę kwiatów przed tablicą upamiętniającą Honorowych Dawców Krwi.

Więcej...

Odwołana akcja w Dziewinie 10.05.2020 r.

Z przykrością informuję, że akcja honorowego oddawania krwi w Dziewinie 10.05.2020 r. zostaje odwołana.

Z uwagi na brak krwi związanej ze zmniejszoną ilością dawców proszę wszystkich Członków Klubu Honorowych Dawców Krwi w Drwini oraz Honorowych Dawców krwi oraz tych którzy pragną oddać krew po raz pierwszy, by udali się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Bochni.

Prezes

Stefan Styczeń

Więcej...

Odwołana akcja w Strzelcach Wielkich 22.03.2020 r.

W związku z zaistniałą sytuacją w Polsce odwołuję otwartą akcję honorowego oddawania krwi w Strzelcach Wielkich 22.03.2020 r. 

Z uwagi na brak krwi związanej ze zmniejszoną ilością dawców proszę wszystkich Członków Klubu Honorowych Dawców Krwi w Drwini oraz Honorowych Dawców krwi oraz tych którzy pragną oddać krew po raz pierwszy, by udali się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Bochni.

Prezes

Stefan Styczeń

Więcej...

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

W dniu 7 marca 2020 roku w Dziewinie odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Gminnego Koła Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini obejmujące miniony rok oraz kadencję 2016-2019.

W zebraniu uczestniczyli prezes i sekretarz Oddziału Rejonowego PCK w Bochni oraz licznie zebrani członkowie klubu na czele z Wójtem Gminy Drwinia Janem Pająkiem.

Zebranie rozpoczął prezes klubu witając zaproszonych gości oraz członków klubu. Następnie przystąpiono do realizacji porządku zebrania, któremu przewodniczył Leszek Machaj. Prezes Stefan Styczeń przedstawił sprawozdanie merytoryczne za okres 2016-2019 i finansowe za rok 2019. Po udzieleniu absolutorium zarządowi Klubu przystąpiono do wyborów prezesa klubu oraz członków zarządu na lata 2020-2024.

Członkowie klubu doceniając dotychczasowy trud i osiągnięcia prezesa i zarządu uznali, że nie ma potrzeby wprowadzać zmian personalnych. Prezesem jednogłośnie został wybrany na kolejną kadencję Pan Stefan Styczeń, a członkami zarządu wybrano; Marię Klasa, Adama Borutę, Stanisława Datę i Ireneusza Zacharskiego.

Następnie prezes przedstawił plan działania na rok 2020 nad którym rozpoczęła się dyskusja. Miedzy innymi planuje się opracować i wydać pamiątkowy album zawierający historie klubu od początku jego założenia. Dlatego też skierowano apel o wypożyczenie zdjęć (w celu ich skopiowania) na których znajdował by się śp. Jan Florczyk oraz innych dotyczących historii lokalnego krwiodawstwa. Na koniec dokonano wyboru delegatów na Zjazd Rejonowy PCK w Bochni w osobach Adama Boruta i Łukasza Kijak.

Zebranie zakończył prezes dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju Klubu. W podziękowaniu za wsparcie dla działań klubu prezes wręczył upominek dla Wójta Gminy Drwinia Jana Pająka, natomiast Pani Maria Klasa otrzymała okolicznościowy kryształowy wazon w dowód wdzięczności za wieloletnią pracę na rzecz Klubu.

Spotkanie było okazją do przekazania życzeń i słodkich upominków z okazji Dnia Kobiet członkiniom Klubu i zakończyło się poczęstunkiem.

Opracował: L. Machaj

Więcej...

Krwiodawcy oddali 9 litrów krwi

W dniu 26 stycznia 2010 r. Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini zorganizował w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie pierwszą w tym roku otwartą akcję krwiodawstwa. Na apel o oddanie krwi odpowiedziało 22 dawców. Po badaniach krew oddało 19 osób, którzy przekazali niespełna 9 litrów tego ratującego życie daru.

Akcja została przeprowadzona przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, którego pracownicy wykonywali czynności bezpośrednio związane z pobieraniem krwi i badaniem oraz rejestracją dawców oraz członków GK HDK PCK w Drwini.

Zarząd Klubu HDK PCK w Drwini dziękuje wszystkim, którzy odpowiedzieli na zaproszenie i wsparli swoim darem potrzebujących, często będących w sytuacji zagrożenia życia.

Kolejna otwarta akcja krwiodawstwa będzie miała miejsce w dniu 22 marca w Strzelcach Wielkich.

W tym roku Gminny Klub zaplanował 8 akcji, wszystkie odbędą się w niedzielę. Trzy będą miały miejsce w Ośrodku zdrowia w Dziewinie, jedna w Mikluszowicach, dwie w Krasnych Lasocicach i dwie w Strzelcach Wielkich.

Więcej...

AKCJE KRWIODAWSTWA 2020

Data

Miejsce

Godzina

26.01.2020 (niedziela)

 

Dziewin

 

10 – 14

 

22.03.2020 (niedziela)

 

Strzelce Wielkie

 

10 – 14

 

10.05.2020 (niedziela)

 

Dziewin

9 – 13

 

05.07.2020 (niedziela)

 

Krasne-Lasocice

 

8 – 12

 

12.07.2020 (niedziela)

 

Mikluszowice

 

9:30 – 13:30

 

02.08.2020 (niedziela)

 

Strzelce Wielkie

 

9 – 13

 

08.11.2020 (niedziela)

 

Dziewin

10 – 14

 

15.11.2020 (niedziela)

Krasne-Lasocice

10 – 14

Więcej...

  • Kategorie

  • Copyright © 1996-2010 Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini. All rights reserved.
    iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress