Akcja krwiodawców

Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi w Drwini zaprasza mieszkańców gminy Drwinia i okolicznych miejscowości do udziału w akcji Honorowego Oddawania Krwi, która przeprowadzona będzie w dniu:

 

 24 czerwca 2018 r. (niedziela) w godzinach od 11 do 15 na boisku Promień Mikluszowice.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji wszystkich,
którzy chcą wspierać szlachetny cel,
jakim jest ratowanie zdrowia i życia ludzkiego!
Więcej...

Akcja w Krasne-Lasocice

W dniu 27.05.2018 r. Gminny Klub HDK w Drwini zorganizował otwartą akcję Honorowego Oddawania Krwi z udziałem ambulansu RCKiK z Krakowa pod remizą OSP w Krasne-Lasocice. 14 osób zadeklarowało oddanie krwi. Po badaniach cząstką siebie z najbardziej potrzebującymi podzieliło się 7 osób pozyskując 3150 ml krwi pełnej. Akcję z ramienia klubu obsługiwali: Maria Klasa, Ireneusz Zacharski, Stanisław Data oraz Stefan Styczeń. Zarząd Klubu HDK w Drwini dziękuje strażakom z OSP za włączenie się w promocję oraz proboszczowi z Krasne-Lasocice, a także wszystkim tym, którzy podjęli trud przyjścia na akcję, by przekazać cząstkę swojego życia drugiemu człowiekowi.

Następna akcja w Krasne-Lasocice odbędzie się 29.07.2018 r. od 11 do 15 pod remizą OSP na którą już dziś Zarząd Klubu HDK w Drwini zaprasza mieszkańców Gminy Jodłownik.

Więcej...

Akcja w Strzelcach Wielkich

W dniu 29.04.2018 r. Gminny Klub HDK w Drwini już po raz trzeci w tym roku organizował otwartą akcję Honorowego Oddawania Krwi – tym razem przy Kościele w Strzelcach Wielkich. 15 osób pragnęło podzielić się cząstką siebie z najbardziej potrzebującymi. Po badaniach krew oddało 11 osób, pozyskując tym samym 4950ml krwi pełnej. Akcja prowadzona była przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Krakowa, któremu pomagali członkowie Klubu HDK z Drwini w osobach: Pani Maria Klasa, Pan Ireneusz Zacharski, Pan Stanisław Data. Wszystkim, którzy podjęli trud przyjścia na akcję, by przekazać swoją krew drugiemu człowiekowi Zarząd Klubu serdecznie dziękuje.

Kolejna akcja odbędzie się 27.05.2018 r. (niedziela) w Krasne-Lasocice, w godzinach od 11 do 15.

Więcej...

Akcja w Dziewinie

W dniu 25.03.2018 r. Gminny Klub HDK w Drwini zorganizował po raz drugi w tym roku akcję Honorowego Oddawania Krwi. Życiodajnym lekiem z najbardziej potrzebującymi podzieliło się 12 osób – oddając 5400 ml krwi pełnej. Wśród oddających krew nie zabrakło druhów z OSP Grobla. Akcja przeprowadzona była przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Krakowa. W przeprowadzeniu akcji pomagali członkowie Klubu w osobach: Maria Klasa, Ireneusz Zacharski, Stanisław Data oraz Stefan Styczeń. Wszystkim, którzy podzielili się cząstką siebie z ludźmi oczekującymi na ich pomoc, Klub Honorowych Dawców Krwi składa wyrazy wdzięczności.

Kolejna akcja będzie miała miejsce w:

Strzelcach Wielkich 29.04.2018 r. (niedziela) w godzinach 10 – 14.

Więcej...

Życzenia

Więcej...

Członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini wyróżnieni podczas Małopolskiej Gali Honorowego Krwiodawstwa

10 marca 2018 r. w Pijalni Głównej w Krynicy Zdroju odbyła się „Małopolska Gala Honorowego Krwiodawstwa”. Uroczystość zorganizował Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie.
Gala była okazją do podziękowania ofiarnym i zaangażowanym honorowym dawcom krwi za ich dar, za ich wspaniałe serce, za bezinteresowność, odwagę i chęć niesienia pomocy innym w każdej sytuacji.

W pozyskaniu krwi spory udział mają również krwiodawcy z Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi z Drwini, którzy oddali ponad 100 litrów krwi pełnej w roku 2017. Odznaczeniem resortowym „ZASŁUŻONY DLA ZDROWIA NARODU” nadanym przez Ministra Zdrowia został prezes Gminnego Klubu HDK w Drwini – Stefan Styczeń. Członek Klubu – Łukasz Kijak został odznaczony odznaką honorową PCK.

Na zakończenie odbył się koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej.		
		
		

Więcej...

Uroczyste zebranie sprawozdawcze

W dniu 9 marca siedzibie Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi w Drwini (w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie) odbyło się uroczyste spotkanie Zarządu Klubu i jego członków podczas którego prezes Stefan Styczeń i obecny na spotkaniu Wójt Gminy Drwinia Jan Pająk złożyli serdeczne życzenia z okazji Dnia Kobiet wręczając paniom tulipany oraz czekolady.

Spotkanie to było okazją do złożenia sprawozdania z działalności Zarządu Klubu za rok 2017 i przedstawienia planu działań na rok 2018. Prezes zapoznał zebranych ze sprawozdaniem finansowym za miniony rok, który został jednogłośnie zaakceptowany. Przegłosowano również proponowaną realizację planu. Wśród działań mających na celu pozyskanie jak największej ilości krwi, ważnym elementem jest również promocja ruchu szczególnie wśród uczniów szkół na terenie gminy. Planuje się również w czerwcu obchody 60-lecia honorowego krwiodawstwa.

Spotkanie uświetniła swoją obecnością sekretarz Zarządu Rejonowego PCK w Bochni pani Zofia Kuśnierz. Zarząd Klubu dla wszystkich uczestników przygotował słodki poczęstunek podczas którego dyskutowano nad programem działania Zarządu Klubu na rok 2018.

Kolejną akcję honorowego oddawania krwi zaplanowano:

 25 marca (niedziela) w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie w godz. 10.00 – 14.00.

Więcej...

Akcja w Dziewinie

W dniu 21 stycznia Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini zorganizował w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie pierwszą otwartą akcję krwiodawstwa w 2018r. Zgłosiło się 17 dawców, a po badaniach krew oddało 13 osób (w tym 5 kobiet). Do banku krwi trafiło 5850 ml krwi pełnej. Tradycyjnie już nie zabrakło druhów z OSP Dziewin i Grobla biorących udział w akcji „Ognisty ratownik– gorąca krew”.

Otwarta akcja krwiodawstwa Gminnego Klubu w Drwini została przeprowadzona dzięki Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, którego pracownicy wykonywali czynności bezpośrednio związane z pobieraniem krwi i badaniem oraz rejestracją dawców. Z Gminnego Klubu HDK PCK w Drwini zaangażowani byli; pani Maria Klasa, Stefan Styczeń, Ireneusz Zacharski i Stanisław Data.

Wszystkim Honorowym Krwiodawcom , którzy przyczynili się do ratowania zdrowia i życia mieszkańców Gminy Drwinia i województwa małopolskiego Gminny Klub HDK w Drwini składa wyrazy wdzięczności .

Kolejna otwarta akcja krwiodawstwa będzie miała miejsce w dniu

25 marca (niedziela) w Dziewinie w godz. 10.00 – 14.00,

na którą już dziś serdecznie zaprasza prezes Klubu HDK PCK w Drwini pan Stefan Styczeń.

 

Więcej...

Akcje krwiodawstwa w 2018 r.

Data

Miejsce

Godzina

21.01.2018 (niedziela)

 

Dziewin

 

10 – 14

 

25.03.2018 (niedziela)

 

Dziewin

 

10 – 14

 

29.04.2018 (niedziela)

 

Strzelce Wielkie

 

10 – 14

 

27.05.2018 (niedziela)

 

Krasne-Lasocice

 

11 – 15

 

24.06.2018 (niedziela)

 

Drwinia

 

11 – 15

 

08.07.2018 (niedziela)

 

Strzelce Wielkie

 

11 – 15

 

29.07.2018 (niedziela)

 

Krasne-Lasocice

 

11 – 15

 

12.08.2018 (niedziela)

Rzezawa

11 – 15

09.09.2018 (niedziela)

Dziewin

11 – 15

18.11.2018 (niedziela)

Dziewin

10 – 14

Więcej...

Życzenia

Więcej...

Copyright © 1996-2010 Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini. All rights reserved.
iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress