X Plebiscyt. Kto zdobędzie tytuł Seniora Roku?

W Plebiscycie czytelników Dziennika Polskiego już po raz dziesiąty będzie można głosować i wybierać „Seniora roku 2015”.
Na liście nominowanych w konkursie jest prezes Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi w Drwini Stefan Styczeń, który w swojej działalności na rzecz promocji krwiodawstwa przyczynia się do rozwoju tej szczytnej idei.
Internauci mogą oddawać swoje głosy poparcia kandydata z naszej gminy zgodnie z załączonymi poniżej zasadami:

Głosowanie:

1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 23.09.2016 roku od godz. 10.00 do 13.10.2016 roku do godz. 16.59.59 na następujących warunkach.:
a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie
„www.dziennikpolski24.pl” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując w zależności od kategorii:
- Seniorka Roku 2015:SENIORKA. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
Senior Roku 2015 : SENIOR. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
(SMS o treści: SENIOR.8 na numer 72355)

c. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
d. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
e. jeden wysłany SMS to 10 głosów na daną kandydaturę ;
f. uczestnik głosowania może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
g. w obliczeniu wyników głosowania biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia głosowania; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w końcowych wynikach;
h. w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu na numer
z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
i. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
j. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.

2. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej www.dziennikpolski24.pl (dalej jako „strona www”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 23.09.2016 od godz. 10.00 do 30.09.2016 do godz. 15.00 na następujących warunkach:
a. uczestnicy posiadający indywidualne konto na stronie www powinni zalogować się na to konto;
b. uczestnicy nie posiadający indywidualnego konta na stronie www muszą dokonać rejestracji celem zalogowania się do strony www;
c. poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą ;
d. jedno kliknięcie oznacza oddanie jednego głosu;
e. dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 3 z jednego urządzenia.

3. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem aplikacji internetowej Facebook (dalej jako „aplikacja FB”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 23.09.2016 od godz. 10.00 do 30.09.2016 do godz. 15.00 na następujących warunkach:
a. uczestnicy muszą zalogować się na swoje konto FB,
b. uczestnicy muszą powiązać swoje konto na FB, ze swoim kontem w serwisie www.dziennikpolski24.pl,
c. warunkiem koniecznym do oddania głosu jest umożliwienie publikacji postu na tablicy właściciela konta w aplikacji FB w jego imieniu,
d. poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą
e. jedno kliknięcie to 3 głosy na daną kandydaturę,
f. dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 1 głos za pośrednictwem jednego konta uczestnika w aplikacji FB.

4. O zwycięstwie w głosowaniu decyduje największa suma liczby głosów zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem SMS Premium, strony internetowej oraz aplikacji internetowej Facebook
5. W przypadku gdy dwie lub więcej osób będzie miało łącznie taką samą liczbę punktów wyższe miejsce
w końcowej klasyfikacji zajmie osoba wskazana przez komisję plebiscytową.

TU MOŻNA GŁOSOWAĆ

Więcej...

Podsumowanie akcji krwiodawców w Dziewinie

Dla tych dawców krwi, którzy zapracowani „w tygodniu” nie mają czasu, aby podzielić się tym cennym darem z potrzebującymi, Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini zorganizował w niedzielę 18 września otwartą akcje krwiodawstwa. Do Ośrodka Zdrowia w Dziewinie przybyło 26 honorowych dawców krwi. Po badaniu 19 z nich zakwalifikowało się do grupy, która  łącznie przekazała do banku krwi 8550 ml krwi pełnej.

Tradycyjnie już nie zabrakło druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych w Dziewinie, Grobli i Ispini biorących udział w akcji „Ognisty ratownik– gorąca krew”.  Najliczniej stawili się druhowie z OSP Grobla, którzy w tym roku przyłączyli się do akcji.

Otwarta akcja krwiodawstwa Gminnego Klubu w Drwini została przeprowadzona dzięki Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, którego pracownicy wykonywali czynności bezpośrednio związane z pobieraniem krwi i badaniem oraz rejestracją dawców, a jej przygotowaniem zajęli się członkowie Klubu HDK PCK w Drwini; pani  Maria Klasa, prezes Stefan Styczeń oraz Stanisław Data i Leszek Machaj.

Wszystkim Honorowym Krwiodawcom, którzy przyczynili się do ratowania zdrowia i życia mieszkańców Gminy Drwinia i województwa małopolskiego Gminny Klub HDK w Drwini składa wyrazy wdzięczności.

Kolejna otwarta akcja krwiodawstwa będzie miała miejsce również w Dziewinie w dniu:

 19 listopada br. w godz. 10.00 – 14.00

Do zaproszenia przyłączają się również Zarządy OSP licząc na dalszą aktywność druhów, zawsze spieszącym z ratunkiem będącym w potrzebie.

 

Opracowanie

L/M

Więcej...

3. KrwioBIEG Kraków

Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi w Drwini w imieniu Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża serdecznie zaprasza honorowych dawców krwi, ich rodziny, przyjaciół, sympatyków oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w imprezie plenerowej która odbędzie się:

 pod Wawelem na Bulwarze Czerwieńskim

23 października 2016 r. (niedziela) od 8 do 16

Po raz kolejny spotka się grupa pasjonatów najpopularniejszego obecnie w Polsce sportu – biegania. Spotkają się również ludzie, których jednoczy inna pasja – pasja pomocy poprzez oddanie cząstki siebie -  Grupa Honorowych Dawców Krwi.
Krwiobieg to wydarzenie, bez względu na to czy  biegasz zawodowo, amatorsko. Krwiobieg to miejsce dla każdego, komu jest bliskie pomaganie i świadomość, że zwykłe „chcę” może zdziałać cuda i uratować komuś życie.

W czasie trwania KrwioBiegu na Bulwarze Czerwieńskim odbędzie się w godz. od 9.00. do 14.00 akcja krwiodawstwa.

Trasa Biegu:
Prowadzi spod Wawelu (Bulwar Czerwieński) bulwarami wzdłuż prawego i lewego brzegu Wisły. Biegacze przebiegają się z jednej strony Wisły na drugą najpierw przez Most Dębnicki, a potem przez Kładkę Ojca Bernatka. Bieg składa się z 2 pętli, każda 5,000 m. Bieg można zakończyć po jednym okrążeniu lub kontynuować całą trasę
(2 pętle – 10 km)

Program i scenariusz imprezy:

 Bieg:

 • 8:00-10:30 – biuro biegu, teoretyczne zapoznanie się z trasą ,
 • 10:45 – rozgrzewka dla dzieci (Bulwar Czerwieński)
 • 11:00 – start biegu dla dzieci (500 m, w pobliżu pomnika Psa Dżoka)
 • 11:45 – rozgrzewka biegaczy
 • 12:00 – start biegu (10 km)
 • 12:15 – rozgrzewka biegaczy
 • 12:30 – start biegu – seniorzy (5 km)
 • 11:00-13:00 –przewidziany czas przebiegu
 • 13:30-14:00 – wręczenie pucharów
 • 14:30-16:00 – występy i pokazy

 

Akcja krwiodawstwa (mobilny punkt poboru krwi):

 • 09:00-14:00 – przebieg akcji

 

Szczegółowe opisy pakietów oraz dodatkowe informacje zamieszczone zostały na stronie www.krwiobiegkrakow.pl.  Tam również znajduje się formularz rejestracyjny, do którego wypełnienia już dziś serdecznie zachęcamy.

Zapraszam,

Prezes Stefan Styczeń

Więcej...

Kolejna szlachetna akcja Gminnego Klubu HDK

Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi w Drwini zaprasza mieszkańców gminy Drwinia i okolicznych miejscowości do udziału w Akcji Honorowego Oddawania Krwi, która przeprowadzona będzie w dniu

18 września (niedziela) 2016 r. w Dziewinie.

Krew pobierana będzie w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie od godziny 11:00 do 15:00.

 

Więcej...

Relacja z X Ogólnopolskiej Pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej

W dniu 6 sierpnia 2016 r. 54-osobowa grupa honorowych dawców krwi i sympatyków z gminy Drwinia wzięła udział w X Ogólnopolskiej Pielgrzymce do Kalwarii Zebrzydowskiej.

Już o godzinie 9:00 uczestnicy pielgrzymki wzięli udział w drodze krzyżowej, a następnie uczestniczyli w uroczystej mszy św. pod przewodnictwem bp. Jana Szkodonia. W wygłoszonej homilii biskup dziękował krwiodawcom za bardzo cenny dar krwi, który jest wyrazem miłości bliźniego. Taki przykład ofiarności powinien być wzorem do naśladowania dla każdego wierzącego katolika.

Na ręce biskupa Szkodonia prezes KHDK w Drwini wręczył statuetkę w kształcie kropli krwi oraz pamiątkowy album.

Po zakończonej mszy pielgrzymi – krwiodawcy zwiedzili zabytkowe pomieszczenia Sanktuarium, które od ponad 400 lat jest pod opieką oo. Bernardynów.

Na zakończenie pobytu nasi krwiodawcy mogli dołączyć do grona pielgrzymów, którzy oddali krew w czasie akcji zorganizowanej w Kalwarii.

 

Więcej...

Relacja z akcji krwiodawstwa w Strzelcach Wielkich

Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini w niedzielę  11 lipca 2016 r. zorganizował w Strzelcach Wielkich drugą już w tym roku otwartą akcję krwiodawstwa. Tym razem pod kościołem zaparkował ambulans z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, gdzie jego pracownicy zbierali od dawców ten bezcenny dar. Do podzielenia się nim z potrzebującymi – szczególnie w okresie wakacji, kiedy dochodzi do tak wielu wypadków -  zachęcał proboszcz parafii ksiądz Stanisław Tabiś.

Krew zdeklarowało się oddać  24 osoby. Po badaniach krew oddało 17 osób, co pozwoliło na przekazanie do banku krwi  7650 ml krwi pełnej.  Obsługą zajęli się członkowie klubu HDK w Drwini: Maria Klasa, Stefan Styczeń, Ireneusz Zacharski, Stanisław Data oraz Leszek Machaj.

Prezes Klubu HDK Stefan Styczeń  wszystkim Honorowym Krwiodawcom  składa serdeczne podziękowania i zaprasza na kolejne akcje krwiodawstwa, które odbędą się:

 11 września w Rzezawie i 18 września w Dziewinie. 

 

Więcej...

Pielgrzymka

„Czym jest krew, dobrze wiecie.
 Lecz czy złotem ją nazwiecie?
 Pewnie często to słyszycie:
 „Krew ratuje ludzkie życie!”
 Mała kropelka, a taka duża,
 Każdemu z nas - życie przedłuża.
 Lecz krwi ciągle jest zbyt mało, 
 Jakby honorowych krwiodawców troszkę brakowało.
 Niech każdy doceni krew, co w żyłach płynie. 
 Dopóki płynie - życie nie zginie!
 Ciągle nam złota tego brakuje,
 Więc do wszystkich apeluję:
 „Kto jest silny, zdrowy, młody, 
 Nie utraci swej urody.
 Kiedy szybko krew dostanie,
 Przy swym życiu pozostanie”.
                                               (Autor nieznany)

 

Drodzy Krwiodawcy

Rodziny, Przyjaciele i Sympatycy!

 

Gorąco zapraszamy do udziału w X Pielgrzymce Honorowych Dawców Krwi.

W związku z Światowymi Dniami Młodzieży pielgrzymka odbędzie się w sobotę 6 sierpnia 2016 r. w Sanktuarium Pasyjno – Maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej.

 

Program pielgrzymki:

7.30 – 10.30 – rejestracja grup (przyjmowane są zgłoszenia darów ofiarnych)

9.00 – 14.00 – pobór krwi (dla krwiodawców upominki), rejestracja Dawców Szpiku Kostnego

9.00 – 10.15 – Droga Krzyżowa z rozważaniami

10.45 – zbiórka pocztów sztandarowych przy krwiobusie

11.00 – Msza św. w intencji krwiodawców i pielgrzymów, Akt Zawierzenia

12.30 – posiłek

 

Planując oddanie krwi w ramach pielgrzymki należy pamiętać o:

- zabraniu Dowodu Osobistego i Legitymacji Honorowego Dawcy Krwi,

- przerwie pomiędzy oddaniami krwi pełnej, która wynosi minimum 8 tygodni,

- uprzednim lekkostrawnym posiłku,

- powstrzymaniu się od napojów alkoholowych na 48 godzin przed oddaniem krwi.

 

Klub HDK w Drwini przygotowuje wyjazd uczestników w formie zorganizowanej.

Koszt wyjazdu około 20 zł.

Chętnych prosimy o kontakt ze Stefanem Styczniem.

Tel: 502-182-174

e-mail: s.styczen@wp.pl

Więcej...

Dzień Dziecka z Krwiodawcami

W dniu 29 maja 2016 r. na Strefie Rekreacyjno Sportowej w Dziewinie Gminne Centrum Kultury i Promocji  w Drwini zorganizowało Gminny Dzień Dziecka.  Wśród wielu atrakcji znalazły się konkursy przygotowane i przeprowadzone przez Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini. Dzieci mogły spróbować swoich sił w konkursie tj. bieg w worku,  ringo, rzut lotka do tarczy czy też piłkami do kosza, jak również konkurs wiedzy o krwiodawstwie. Na wszystkich czekały słodkie upominki, owoce, a dla zwycięzców nagrody rzeczowe. Fundatorem nagród było Starostwo Powiatowe w Bochni, Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział w Drwini. Konkursy prowadzili; Maria Klasa, Małgorzata Pająk, Barbara Makuch, Marta Dziedzic, Stefan Styczeń i Ireneusz Zacharski. W zabawach z dziećmi pomagali członkowie Szkolnego Koła PCK w ZSP w Mikluszowicach wraz z opiekunem Marzeną Machaj.

Należy wspomnieć, że członkowie Klubu w maju przeprowadzili również dwie otwarte akcje krwiodawstwa w Dziewinie i w Krasnych – Lasocicach (pow. Limanowski), spotkanie promujące idee PCK z uczniami ZSP w Drwini oraz pokaz udzielania pierwszej pomocy podczas pikniku z okazji Dnia Strażaka w Dziewinie.

Oprac. L. Machaj

Więcej...

Akcja Honorowego Oddawania Krwi w Dziewinie

W dniu 22 maja br. w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini zorganizował po raz piąty w tym roku otwartą akcję krwiodawstwa. Na apel o podzielenie się cząstką swego życia odpowiedziało 19 osób, z których po badaniu zakwalifikowało się 13 dawców . Razem do banku krwi przekazano  5800 ml krwi pełnej dla najbardziej potrzebujących. Otwarta akcja krwiodawstwa Gminnego Klubu w Drwini została przeprowadzona dzięki Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie  oraz zaangażowaniu się członków, obsługujących akcję; Marii Klasy, Stanisława Daty, Ireneusza Zacharskiego oraz prezesa GK HDK PCK w Drwini Stefana Stycznia.

Wszystkim Honorowym Krwiodawcom , którzy przyczynili się do ratowania zdrowia i życia mieszkańców Gminy Drwinia i województwa małopolskiego Gminny Klub HDK w Drwini składa wyrazy wdzięczności.

Kolejna akcja odbędzie się 10.07.2016 r. (11-15) z udziałem ambulansu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa przy kościele parafialnym w Strzelcach Wielkich.

Więcej...

Akcja krwiodawców wraz z OSP Krasne Lasocie

W dniu 15 maja 2016 r. Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini po raz drugi zorganizował otwartą akcję krwiodawstwa w powiecie limanowskim. Ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie zaparkował w pobliżu Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasne – Lasocice, gm. Jodłownik. Jest to kontynuacja inicjatywy nieżyjącego już proboszcza wspomnianej parafii ks. Marka Soboty, pochodzącego z gm. Drwinia…

Na apel prezesa i naczelnika OSP oraz obecnego proboszcza odpowiedziało 22 dawców, z których po badaniach krew mogło oddać 12 osób, uzyskując 5400 ml krwi pełnej. Identyczna liczba osób zgłosiła się i oddała krew w ubiegłym roku.

Oprócz „załogi” ambulansu akcję obsługiwali członkowie GK HDK PCK w Drwini; Maria Klasa, Stanisław Data , Ireneusz Zacharski, Leszek Machaj i prezes Klubu Stefan Styczeń, którzy kierują serdeczne podziękowania za zaangażowanie dla naczelnika oraz żony prezesa OSP Krasne Lasocice, jak również tych którzy podzielili się cząstką siebie lub też mieli taki zamiar ale z przyczyn zdrowotnych nie było to możliwe.

Kolejna otwarta akcja krwiodawstwa w Krasnem Lasocicach planowana jest 31 lipca br. (również w niedzielę) w godz. 11.00 – 15.00.

Więcej...

Copyright © 1996-2010 Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini. All rights reserved.
iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress