Akcja krwiodawstwa w Mikluszowicach

Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi w Drwini zaprasza mieszkańców gminy Drwinia i okolicznych miejscowości do udziału w Akcji Honorowego Oddawania Krwi, która przeprowadzona będzie w dniu

12 lipca 2020 roku (niedziela),

na parkingu kościelnym w Mikluszowicach z udziałem ambulansu.

Krew pobierana będzie w godzinach: 9:30 – 13:30

Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji wszystkich, którzy chcą wspierać szlachetny cel, jakim jest ratowanie zdrowia i życia ludzkiego!

Więcej...

Odwołana akcja w Dziewinie 10.05.2020 r.

Z przykrością informuję, że akcja honorowego oddawania krwi w Dziewinie 10.05.2020 r. zostaje odwołana.

Z uwagi na brak krwi związanej ze zmniejszoną ilością dawców proszę wszystkich Członków Klubu Honorowych Dawców Krwi w Drwini oraz Honorowych Dawców krwi oraz tych którzy pragną oddać krew po raz pierwszy, by udali się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Bochni.

Prezes

Stefan Styczeń

Więcej...

Odwołana akcja w Strzelcach Wielkich 22.03.2020 r.

W związku z zaistniałą sytuacją w Polsce odwołuję otwartą akcję honorowego oddawania krwi w Strzelcach Wielkich 22.03.2020 r. 

Z uwagi na brak krwi związanej ze zmniejszoną ilością dawców proszę wszystkich Członków Klubu Honorowych Dawców Krwi w Drwini oraz Honorowych Dawców krwi oraz tych którzy pragną oddać krew po raz pierwszy, by udali się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Bochni.

Prezes

Stefan Styczeń

Więcej...

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

W dniu 7 marca 2020 roku w Dziewinie odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Gminnego Koła Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini obejmujące miniony rok oraz kadencję 2016-2019.

W zebraniu uczestniczyli prezes i sekretarz Oddziału Rejonowego PCK w Bochni oraz licznie zebrani członkowie klubu na czele z Wójtem Gminy Drwinia Janem Pająkiem.

Zebranie rozpoczął prezes klubu witając zaproszonych gości oraz członków klubu. Następnie przystąpiono do realizacji porządku zebrania, któremu przewodniczył Leszek Machaj. Prezes Stefan Styczeń przedstawił sprawozdanie merytoryczne za okres 2016-2019 i finansowe za rok 2019. Po udzieleniu absolutorium zarządowi Klubu przystąpiono do wyborów prezesa klubu oraz członków zarządu na lata 2020-2024.

Członkowie klubu doceniając dotychczasowy trud i osiągnięcia prezesa i zarządu uznali, że nie ma potrzeby wprowadzać zmian personalnych. Prezesem jednogłośnie został wybrany na kolejną kadencję Pan Stefan Styczeń, a członkami zarządu wybrano; Marię Klasa, Adama Borutę, Stanisława Datę i Ireneusza Zacharskiego.

Następnie prezes przedstawił plan działania na rok 2020 nad którym rozpoczęła się dyskusja. Miedzy innymi planuje się opracować i wydać pamiątkowy album zawierający historie klubu od początku jego założenia. Dlatego też skierowano apel o wypożyczenie zdjęć (w celu ich skopiowania) na których znajdował by się śp. Jan Florczyk oraz innych dotyczących historii lokalnego krwiodawstwa. Na koniec dokonano wyboru delegatów na Zjazd Rejonowy PCK w Bochni w osobach Adama Boruta i Łukasza Kijak.

Zebranie zakończył prezes dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju Klubu. W podziękowaniu za wsparcie dla działań klubu prezes wręczył upominek dla Wójta Gminy Drwinia Jana Pająka, natomiast Pani Maria Klasa otrzymała okolicznościowy kryształowy wazon w dowód wdzięczności za wieloletnią pracę na rzecz Klubu.

Spotkanie było okazją do przekazania życzeń i słodkich upominków z okazji Dnia Kobiet członkiniom Klubu i zakończyło się poczęstunkiem.

Opracował: L. Machaj

Więcej...

Krwiodawcy oddali 9 litrów krwi

W dniu 26 stycznia 2010 r. Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini zorganizował w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie pierwszą w tym roku otwartą akcję krwiodawstwa. Na apel o oddanie krwi odpowiedziało 22 dawców. Po badaniach krew oddało 19 osób, którzy przekazali niespełna 9 litrów tego ratującego życie daru.

Akcja została przeprowadzona przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, którego pracownicy wykonywali czynności bezpośrednio związane z pobieraniem krwi i badaniem oraz rejestracją dawców oraz członków GK HDK PCK w Drwini.

Zarząd Klubu HDK PCK w Drwini dziękuje wszystkim, którzy odpowiedzieli na zaproszenie i wsparli swoim darem potrzebujących, często będących w sytuacji zagrożenia życia.

Kolejna otwarta akcja krwiodawstwa będzie miała miejsce w dniu 22 marca w Strzelcach Wielkich.

W tym roku Gminny Klub zaplanował 8 akcji, wszystkie odbędą się w niedzielę. Trzy będą miały miejsce w Ośrodku zdrowia w Dziewinie, jedna w Mikluszowicach, dwie w Krasnych Lasocicach i dwie w Strzelcach Wielkich.

Więcej...

AKCJE KRWIODAWSTWA 2020

Data

Miejsce

Godzina

26.01.2020 (niedziela)

 

Dziewin

 

10 – 14

 

22.03.2020 (niedziela)

 

Strzelce Wielkie

 

10 – 14

 

10.05.2020 (niedziela)

 

Dziewin

9 – 13

 

05.07.2020 (niedziela)

 

Krasne-Lasocice

 

8 – 12

 

12.07.2020 (niedziela)

 

Mikluszowice

 

9:30 – 13:30

 

02.08.2020 (niedziela)

 

Strzelce Wielkie

 

9 – 13

 

08.11.2020 (niedziela)

 

Dziewin

10 – 14

 

15.11.2020 (niedziela)

Krasne-Lasocice

10 – 14

Więcej...

Życzenia

Więcej...

35 – LECIE KLUBU KRWIODAWCÓW W DRWINI

W niedzielę 24 listopada br. Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi w Drwini obchodził uroczysty jubileusz 35 – lecia swojej działalności. Obchody rocznicy wkomponowały się jednocześnie w 100 – lecie Polskiego Czerwonego Krzyża.

Uroczystości rozpoczęły się od mszy św. koncelebrowanej, która odprawiona została w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Mikluszowicach. Liturgii przewodniczył proboszcz ks. dr Adam Dynak.

W celu upamiętnienia jubileuszu na ścianie Ośrodka Zdrowia w Dziewinie odsłonięta została tablica pamiątkowa. Wstęgę uroczyście przecięli: wicewojewoda Zbigniew Starzec, starosta Adam Korta, wójt Jan Pająk i prezes Stefan Styczeń, a poświęcenia pamiątkowej tablicy dokonał ks. Adam Dynak.

Mazurek Dąbrowskiego i Hymn PCK rozpoczęły dalsze obchody, które miały miejsce w sali Domu Ludowego w Dziewinie. Prezes Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi w Drwini Stefan Styczeń powitał grono gości, którzy przybyli na zaproszenie organizatorów.

Do Dziewina przyjechali między innymi: Wicewojewoda Małopolski Zbigniew Starzec, Starosta Bocheński Adam Korta, Prezes Zarządu Głównego PCK Stanisław Kracik, Wiceprezes ZG PCK Jerzy Kornaus, Dyrektor PCK w Krakowie Małgorzata Pyka, Wiceprzewodnicząca Małopolskiej Komisji Rewizyjnej PCK w Krakowie Grażyna Drynda, Przewodniczący Zespołu ds. Honorowych Dawców Krwi Dariusz Cieśla, Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie Jolanta Zatorska, Prezes OR PCK w Bochni Jan Poznański, Prezes Małopolskiego Oddziału PCK w Krakowie Mieczysław Kurek oraz przedstawiciele samorządu z Drwini na czele z Wójtem Gminy Drwinia Janem Pająkiem i Przewodniczącym Rady Gminy w Drwini Romanem Gołębiowskim, przedstawiciele klubów HDK wraz z pocztami sztandarowymi z terenu Małopolski. Wśród gości byli przedstawiciele duchowieństwa: ks. Adam Dynak i ks. Józef Piech.

W swoim krótkim wystąpieniu Stefan Styczeń przypomniał historię i początki krwiodawstwa na terenie gminy Drwinia, które sięgają 1958 roku i są związane z działalnością doktora Jana Florczyka, który w tamtym czasie organizował pierwsze akcje krwiodawstwa.

- Dzisiaj, każdego roku pozyskujemy około 100 litrów krwi. Czy to jest mało, czy dużo? - takim pytaniem kończy fragment swojej wypowiedzi Stefan Syczeń.

Gospodarz gminy Jan Pająk zabierając głos oznajmił – Szanowni Państwo, Dostojni Goście! Przypadł mi ogromny zaszczyt aby obwieścić tutaj wszystkim zgromadzonym, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda uhonorował odznaczeniami państwowymi działaczy Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini:

W imieniu Prezydenta RP odznaczenia wręczył Wicewojewoda Małopolski Zbigniew Starzec.

Odznaczenia otrzymali:

Pani Marii Klasa – Złoty Krzyż Zasługi

Pan Stefan Styczeń – Srebrny Krzyż Zasługi.

Po wręczeniu odznaczeń gratulacje złożył Wicewojewoda Zbigniew Starzec oraz zaproszeni Goście (do wysłuchania w pliku dźwiękowym AUDIO)

Nagrody za udział w konkursie plastycznym otrzymali autorzy najlepszych prac plastycznych poświęconych tematyce krwiodawstwa w Polsce, który organizowany był w szkołach i świetlicach na terenie gminy Drwinia.

Lista wyróżnionych za działalność na rzecz krwiodawstwa:
Uchwałą Kapituły Odznaki Honorowej PCK wyróżnieni zostali:

- Maria Klasa – Odznaka Honorowa I Stopnia PCK
- Leszek Machaj – Odznaka Honorowa III Stopnia PCK
- Stanisław Data – Odznaka Honorowa III Stopnia PCK
- Adam Boruta – Odznaka Honorowa IV Stopnia PCK

Odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi odznaczeni zostali:

- Adam Boruta – Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I Stopnia
- Stanisław Data – Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I Stopnia

- Maksymilian Podsiadło – Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II Stopnia

- Mikołaj Lany – Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III Stopnia
- Teresa Januś – Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III Stopnia
- Jan Szczypuła – Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III Stopnia

Wyróżnienia wręczali Prezes Małopolskiego Oddziału PCK w Krakowie Mieczysław Kurek oraz Dariusz Cieśla.

Za zaangażowanie w pracę Gminnego Klubu HDK Statuetką w kształcie serca wyróżnieni zostali: Łukasz Kijak, Edward Górszczak, Piotr Aksamit, Adam Boruta, Ireneusz Zacharski, Teresa Januś.

Za zaangażowanie i rozwój Honorowego Krwiodawstwa w gminie Drwinia kryształowy Puchar 35 lecia otrzymał Jan Pająk.

Za wspieranie Honorowego Krwiodawstwa na terenie gminy Drwinia upominki okolicznościowe otrzymali: Starosta Bocheński Adam Korta, Dyrektor Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Bochni Jacek Florek, Dyrektor Ośrodka Zdrowia w Dziewinie Kazimierz Mzyk, oraz Mateusz Kracik, Jan Mikler, Rafał Styczeń, Arkadiusz Klęsk, Krzysztof Szwiec.

Za pomoc w rozwoju Klubu Kropelką w kształcie serca wyróżniony został Jerzy Kornaus Wiceprezes ZG PCK.

Za promocję krwiodawstwa na terenie gminy Drwinia uhonorowany został ks. Józef Piech.

Upominki z okazji Jubileuszu otrzymali: Stanisław Kracik Prezes ZG PCK, Zofia Kuśnierz sekretarz ZP PCK w Bochni, Leszek Zabiegała, Małgorzata Pyka, Radosław Brydniak, Dagmara Kumor. Tadeusz Piekło.

Specjalną Kropelkę otrzymał Jan Aksamit – ojciec trzech synów – krwiodawców.

Uroczystości zakończył wspólny obiad przygotowany przez Organizatorów.

W imieniu Czytelników wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy,
a Jubilatowi życzymy kolejnych litrów krwi pozyskiwanych dla ratowania zdrowia i życia!

Więcej...

Konkurs plastyczny

Dziewin, 10.11.2019r.

PROTOKÓŁ

z rozstrzygnięcia konkursu plastycznego pn. ”Krew darem życia – pocztówka” organizowanego przez GK HDK PCK w Drwini

W konkursie wzięli udział uczniowie;

 • Szkoły Podstawowej w Dziewinie,
 • Szkoły Podstawowej w Mikluszowicach
 • Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach.

Do Komisji Konkursowej zebranej w dniu 10.11.2019r. w składzie;

 • Stefan Styczeń
 • Maria Klasa
 • Stanisław Data
 • Leszek Machaj
 • Ireneusz Zacharski
  • wpłynęło  20 prac.

Komisja kierując się zapisami regulaminu przyznała wyróżnienia;

 • w kategorii uczniów klas I – III dla;
 1. Milena Rzucidło,
 2. Olga Sadulska,
 3. Maria Szydłowska,

 

 • w  kategorii uczniów klas IV – VIII;
 1. Magdalena Banaś,
 2. Inga Świerblewska,
 3.  Piotr Karcz

Autorzy wymienionych prac zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi w dniu 24.11.2019 r. podczas uroczystości 35 lecia działalności Gminnego Klubu, natomiast wszyscy pozostali słodkim upominkiem przekazanym im w szkole przez opiekuna Szkolnego Koła PCK  lub wychowawcę.

Więcej...

Akcja w Dziewinie

W przeddzień Święta Niepodległości Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini zorganizował w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie otwartą akcję krwiodawstwa. Szczęśliwie żyjemy w miejscu i czasie, którym nikt nie oczekuje przelewu krwi dla Naszej Ojczyzny, ale nieustannie ktoś czeka na ten cenny dar dla ratowania życia i zdrowia.

Pomimo fatalnej pogody zniechęcającej do opuszczenia domowego ciepła na apel organizatorów o oddanie krwi odpowiedziało 24 dawców. Po badaniu krew mogło oddać 22 osób co pozwoliło na zebranie blisko 10 litrów krwi.

Akcja została przeprowadzona przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, którego pracownicy wykonywali czynności bezpośrednio związane z pobieraniem krwi i badaniem oraz rejestracją dawców oraz członków GK HDK PCK w Drwini.

Zarząd Klubu HDK PCK w Drwini dziękuje wszystkim, którzy poświęcili swój wolny czas i zdecydowali się podzielić cząstką własnego życia z najbardziej potrzebującymi. To już ostatnia akcja zorganizowana w tym roku. Jeszcze w tym miesiącu Gminny Klub będzie świętował jubileusz 35 lecia swojej działalności.

Oprac. L.M

Fot. GK HDK PCK w Drwini

Więcej...

 • Kategorie

 • Copyright © 1996-2010 Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini. All rights reserved.
  iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress