Akcja krwiodawstwa w Rzezawie

W minioną niedzielę (12 lutego br.) pod remizą OSP w Rzezawie zaparkował ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, w którym osoby chcące się podzielić najcenniejszym darem krwi z potrzebującymi mogły spełnić swą potrzebę serca.

Akcja krwiodawstwa została zorganizowana przez Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini oraz pracowników RCKiK w Krakowie. W promocję tej szlachetnej idei oraz organizację włączył się prezes OSP i zarazem sołtys Rzezawy pan Józef Zych oraz proboszcz parafii w Rzezawie ks. Tadeusz Kubala.

Zgłosiło się 23 osoby chętne do oddania krwi z których po badaniu krew mogło oddać 16 dawców, przekazując 7200 ml tego bezcennego daru.

Akcję obsługiwali członkowie GK HDK PCK w Drwini; Maria Klasa, Ireneusz Zacharski, Leszek Machaj i prezes Klubu Stefan Styczeń, którzy kierują serdeczne podziękowania za zaangażowanie osób promujących tą szlachetną ideę oraz wszystkich chętnych uczestniczących w akcji krwiodawstwa.

opracował

L. Machaj

Więcej...

Ambulans krwiodawstwa w Dziewinie

W niedzielę 22 stycznia 2017 r. w Dziewinie pod siedzibą Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini oczekiwał na krwiodawców ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. Zarząd Klubu zorganizował pierwszą w tym roku otwartą akcje krwiodawstwa w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie na którą przybyło 20 honorowych dawców krwi. Po badaniu 16 z nich zakwalifikowało się do grupy, która  łącznie przekazała do banku krwi 7 litrów krwi pełnej.

Tradycyjnie już nie zabrakło druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych w Grobli, Dziewinie i Ispini biorących udział w akcji „Ognisty ratownik– gorąca krew”.  Najliczniej stawili się druhowie z OSP Grobla z  Zarządem na czele.

Otwarta akcja krwiodawstwa Gminnego Klubu w Drwini została przeprowadzona dzięki Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, którego pracownicy wykonywali czynności bezpośrednio związane z pobieraniem krwi i badaniem oraz rejestracją dawców, a jej przygotowaniem zajęli się członkowie Klubu HDK PCK w Drwini; pani  Maria Klasa, prezes Stefan Styczeń oraz Stanisław Data i Ireneusz Zacharski.

Wszystkim Honorowym Krwiodawcom, którzy przyczynili się do ratowania zdrowia i życia mieszkańców Gminy Drwinia i województwa małopolskiego Gminny Klub HDK w Drwini składa wyrazy wdzięczności.

Kolejna otwarta akcja krwiodawstwa będzie miała miejsce w dniu:

 12 lutego w Rzezawie  w godz. 10.00 – 14.00. 

 

Opracowanie

L. Machaj

Więcej...

Życzenia

Więcej...

Wkład GK HDK w Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK

Miesiąc listopad jest dla krwiodawców miesiącem szczególnym z uwagi na Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK obchodzone w dniach 22 – 26 listopada. Zamiast corocznego gminnego spotkania, w tym roku wkładem Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini w obchody było zorganizowanie dwóch otwartych akcji krwiodawstwa w dniu 13.11 w Krasne Lasocicach (pow. limanowski) i 19.11 w siedzibie Klubu, w Dziewinie.

Łącznie zgłosiło się 40 osób i pozyskano 11,700 ml krwi pełnej od 26 dawców. To już ostania akcja Klubu w 2016 roku. Kolejna będzie miała miejsce:

 22 stycznia 2017 r. również w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie w godz. 10.00- 14.00.

Akcję obsługiwali pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, którzy wykonywali czynności bezpośrednio związane z pobieraniem krwi i badaniem oraz rejestracją dawców, a jej przygotowaniem zajęli się członkowie miejscowego Klubu HDK; Maria Klasa, Stefan Styczeń, Ireneusz Zacharski, Stanisław Data i Leszek Machaj.

Akcję tradycyjnie już wsparli strażacy z OSP uczestniczący w programie „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” .

opracował;
L. Machaj

Więcej...

Wręczono nagrody w Plebiscycie „Poza Stereotypem – Senior Roku 2015”

Energii i kreatywności mógłby im pozazdrościć niejeden 30-latek. Zwycięzcy jubileuszowego X Małopolskiego Plebiscytu „Poza Stereotypem – Senior Roku 2015” to ludzie bardzo zajęci pomaganiem innym, poprawianiem naszej rzeczywistości, ale także tworzeniem warunków do świetnej zabawy, bo, jak podkreślał w swoim przemówieniu wicemarszałek Wojciech Kozak, „starość musi się wyszumieć”. W tym roku po raz pierwszy w historii plebiscytu na kandydatów do zaszczytnego tytułu, oprócz Kapituły, głosowali także Czytelnicy „Dziennika Polskiego”. Nagrody, wykonane przez wybitnego rzeźbiarza, prof. Krzysztofa Nitscha, wręczali: Wojciech Kozak, Wioletta Wilimska, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, Małgorzata Cetera-Bulka, prezes Polska Press Kraków oraz Małgorzata Nitek, zastępca redaktora naczelnego „DP”. A potem wszyscy śpiewali z Andrzejem Sikorowskim. Tak pisze w relacji na łamach Dziennika Polskiego Klaudia Stabach.

Kapituła plebiscytu przyznała Tytuł Seniorki Roku 2015 – Lidii Jaźwińskiej z Tarnowa, której działalność w śrdowiskach seniorów (Tarnowska Rada Seniorów, Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie), jest również redaktorem portalu „Tarnowska Rada Seniorów”.

Tytuł Seniora Roku 2015 otrzymał Włodzimierz Rożejowski z Nowego Sącza. Utytułowany senior skończył 100 lat! Przez wiele lat był aktywnym sportowcem, w wieku 90 lat zdobył mistrzostwo świata w biegu na 100 metrów w swojej kategorii wiekowej, a jego wynik do dzisiaj nie został pobity. Mężczyzna bezinteresownie angażuje się w pomoc na rzecz społeczności lokalnej oraz jest nestorem sądeckiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. – To dla mnie najważniejsze wyróżnienie, jakie otrzymałem – stwierdził 100-latek. A goście zgromadzeni na gali zaśpiewali mu 200 lat!

Kapituła plebiscytu wręczyła również honorowe wyróżnienia dla czworga seniorów. Otrzymali je: Irena Piotrowska-Wesołowska z Krakowa, która jest silnie związana ze środowiskiem kombatanckim. Przekazała wiele pamiątek do muzeów, m.in. własne eksponaty dotyczące Armii Krajowej i Sybiraków.
Barbara Szwajcowska ze Skały założyła z kolei Klub Seniora w tej podkrakowskiej miejscowości. Na co dzień propaguje aktywność sportową wśród seniorów, posiada tytuł przewodnika nodric walking.
Stanisław Świerkosz, przewodniczący Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Proszowicach.
Antoni Wiatr z Krakowa, który współinicjował powstanie Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Seniorów. Mężczyzna od lat przygotowuje uroczystości upamiętniające rocznice wydarzeń patriotycznych. Jest współorganizatorem Senioraliów oraz prowadzi kabaret dla Seniorów.

W plebiscycie Dziennika Polskiego Czytelnicy przyznali:
Tytuł „Seniorki Roku Czytelników Dziennika Polskiego 2015” Janinie Saniternik z Krakowa. Od 30 lat jest zaangażowana w działalność na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża.

„Seniorem Roku Czytelników Dziennika Polskiego 2015” został Włodzimierz Galaciński ze Skawiny, który jest aktywnym działaczem na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych.

Drugie miejsce zajęła Maria Lubańska, która aktywnie działa na rzecz seniorów jako prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lipnicy Murowanej.
Tuż za nią znalazła się Lidia Jaźwińska z Tarnowa, która jednocześnie została wybrana przez Kapitułę Seniorką Roku 2015.

W kategorii „Senior Roku Czytelników Dziennika Polskiego 2015” drugie miejsce otrzymał Stanisław Świerkosz.

Na miejscu trzecim znalazł się Stefan Styczeń, który od 40 lat jest członkiem Polskiego Czerwonego Krzyża i działa na rzecz mieszkańców gminy Drwinia

Czytaj całość…

Więcej...

Akcja Krwiodawstwa w Krasne – Lasocice

W dniu 13 listopada 2016 r. Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini po raz drugi w tym roku zorganizował otwartą akcję krwiodawstwa w powiecie limanowskim. Pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie ulokowali się w Domu Strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasne – Lasocice, gm. Jodłownik. Jest to kontynuacja inicjatywy nieżyjącego już proboszcza wspomnianej parafii ks. Marka Soboty, pochodzącego z gm. Drwinia.

Na apel Zarządu OSP oraz obecnego proboszcza odpowiedziało 17 dawców, z których po badaniach krew mogło oddać 10 osób, przekazując 4,500 ml tego bezcennego daru  - jakim jest krew..

Oprócz miejscowych strażaków akcję obsługiwali członkowie GK HDK PCK w Drwini; Maria Klasa, Ireneusz Zacharski, Leszek Machaj i prezes Klubu Stefan Styczeń, którzy kierują serdeczne podziękowania za zaangażowanie druhów z OSP Krasne Lasocice, jak również tych którzy podzielili się cząstką siebie lub też mieli taki zamiar ale z przyczyn zdrowotnych nie było to możliwe.

Więcej...

Zapraszamy krwiodawców do udziału w akcji

Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi w Drwini zaprasza mieszkańców gminy Drwinia i okolicznych miejscowości do udziału w Akcji Honorowego Oddawania Krwi, która przeprowadzona będzie w dniu:

 19 listopada (sobota) 2016 r. w Dziewinie.

Krew pobierana będzie w ambulansie przy Ośrodku Zdrowia w Dziewinie od godziny 10:00 do 14:00.
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji wszystkich,
którzy chcą wspierać szlachetny cel,
jakim jest ratowanie zdrowia i życia ludzkiego!


Więcej...

KrwioBIEG2016

W dniu 23 października 2016 r. w Krakowie odbył się maraton pn. krwioBIEG, gdzie na dystansie 10 km rywalizowało około 500 zawodników. KG HDK PCK w Drwini reprezentowali dwaj biegacze: bracia Marek i Rafał Mizurowie.

W kategorii otwartej ostatecznie Marek Mizur zajął 11 miejsce z czasem 00:38:46 sek,

natomiast Rafał Mizur zajął 33 miejsce z czasem 00:42:52.

W kategorii krwiodawców Marek Mizur zajął 2 miejsce.

Trasa biegu prowadziła spod Wawelu bulwarami wzdłuż prawego i lewego brzegu Wisły. Zawodnicy przebiegali z jednej strony rzeki na drugą najpierw przez most Dębnicki, a później kładką Ojca Bernatka. Bieg składał się z dwóch pętli (po 5 km każda). Można było go zakończyć po jednym albo dwóch okrążeniach.

Wydarzenie, zorganizowane przez Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, miało też na celu promowanie zdrowego stylu życia wraz z pozyskiwaniem funduszy na rozwój krwiodawstwa.

Serdeczne gratulacje dla Marka i Rafała!

Relacja: http://www.dziennikpolski24.pl/region/kronika-krakowska/a/krakow-krwiobieg-dla-zdrowia-i-by-pomoc-innymzdjecia-wideo,10773534/

Więcej...

Senior Roku: Stefan Styczeń na podium! Otrzymał 7269 głosów!

Pragnę złożyć serdeczne słowa podziękowania dla wszystkich, którzy doceniając moje zaangażowanie społeczne na rzecz innych, udzielili mi poparcia i oddali swój głos w plebiscycie. 

Z wyrazami wdzięczności – bardzo dziękuję!
Stefan Styczeń

Więcej...

X Plebiscyt. Kto zdobędzie tytuł Seniora Roku?

W Plebiscycie czytelników Dziennika Polskiego już po raz dziesiąty będzie można głosować i wybierać „Seniora roku 2015”.
Na liście nominowanych w konkursie jest prezes Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi w Drwini Stefan Styczeń, który w swojej działalności na rzecz promocji krwiodawstwa przyczynia się do rozwoju tej szczytnej idei.
Internauci mogą oddawać swoje głosy poparcia kandydata z naszej gminy zgodnie z załączonymi poniżej zasadami:

Głosowanie:

1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 23.09.2016 roku od godz. 10.00 do 13.10.2016 roku do godz. 16.59.59 na następujących warunkach.:
a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie
„www.dziennikpolski24.pl” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując w zależności od kategorii:
- Seniorka Roku 2015:SENIORKA. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
Senior Roku 2015 : SENIOR. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
(SMS o treści: SENIOR.8 na numer 72355)

c. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
d. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
e. jeden wysłany SMS to 10 głosów na daną kandydaturę ;
f. uczestnik głosowania może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
g. w obliczeniu wyników głosowania biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia głosowania; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w końcowych wynikach;
h. w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu na numer
z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
i. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
j. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.

2. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej www.dziennikpolski24.pl (dalej jako „strona www”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 23.09.2016 od godz. 10.00 do 30.09.2016 do godz. 15.00 na następujących warunkach:
a. uczestnicy posiadający indywidualne konto na stronie www powinni zalogować się na to konto;
b. uczestnicy nie posiadający indywidualnego konta na stronie www muszą dokonać rejestracji celem zalogowania się do strony www;
c. poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą ;
d. jedno kliknięcie oznacza oddanie jednego głosu;
e. dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 3 z jednego urządzenia.

3. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem aplikacji internetowej Facebook (dalej jako „aplikacja FB”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 23.09.2016 od godz. 10.00 do 30.09.2016 do godz. 15.00 na następujących warunkach:
a. uczestnicy muszą zalogować się na swoje konto FB,
b. uczestnicy muszą powiązać swoje konto na FB, ze swoim kontem w serwisie www.dziennikpolski24.pl,
c. warunkiem koniecznym do oddania głosu jest umożliwienie publikacji postu na tablicy właściciela konta w aplikacji FB w jego imieniu,
d. poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą
e. jedno kliknięcie to 3 głosy na daną kandydaturę,
f. dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 1 głos za pośrednictwem jednego konta uczestnika w aplikacji FB.

4. O zwycięstwie w głosowaniu decyduje największa suma liczby głosów zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem SMS Premium, strony internetowej oraz aplikacji internetowej Facebook
5. W przypadku gdy dwie lub więcej osób będzie miało łącznie taką samą liczbę punktów wyższe miejsce
w końcowej klasyfikacji zajmie osoba wskazana przez komisję plebiscytową.

TU MOŻNA GŁOSOWAĆ

Więcej...

Copyright © 1996-2010 Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini. All rights reserved.
iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress