Akcja w Dziewinie

W dniu 25.03.2018 r. Gminny Klub HDK w Drwini zorganizował po raz drugi w tym roku akcję Honorowego Oddawania Krwi. Życiodajnym lekiem z najbardziej potrzebującymi podzieliło się 12 osób – oddając 5400 ml krwi pełnej. Wśród oddających krew nie zabrakło druhów z OSP Grobla. Akcja przeprowadzona była przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Krakowa. W przeprowadzeniu akcji pomagali członkowie Klubu w osobach: Maria Klasa, Ireneusz Zacharski, Stanisław Data oraz Stefan Styczeń. Wszystkim, którzy podzielili się cząstką siebie z ludźmi oczekującymi na ich pomoc, Klub Honorowych Dawców Krwi składa wyrazy wdzięczności.

Kolejna akcja będzie miała miejsce w:

Strzelcach Wielkich 29.04.2018 r. (niedziela) w godzinach 10 – 14.

Więcej...

Życzenia

Więcej...

Członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini wyróżnieni podczas Małopolskiej Gali Honorowego Krwiodawstwa

10 marca 2018 r. w Pijalni Głównej w Krynicy Zdroju odbyła się „Małopolska Gala Honorowego Krwiodawstwa”. Uroczystość zorganizował Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie.
Gala była okazją do podziękowania ofiarnym i zaangażowanym honorowym dawcom krwi za ich dar, za ich wspaniałe serce, za bezinteresowność, odwagę i chęć niesienia pomocy innym w każdej sytuacji.

W pozyskaniu krwi spory udział mają również krwiodawcy z Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi z Drwini, którzy oddali ponad 100 litrów krwi pełnej w roku 2017. Odznaczeniem resortowym „ZASŁUŻONY DLA ZDROWIA NARODU” nadanym przez Ministra Zdrowia został prezes Gminnego Klubu HDK w Drwini – Stefan Styczeń. Członek Klubu – Łukasz Kijak został odznaczony odznaką honorową PCK.

Na zakończenie odbył się koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej.		
		
		

Więcej...

Uroczyste zebranie sprawozdawcze

W dniu 9 marca siedzibie Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi w Drwini (w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie) odbyło się uroczyste spotkanie Zarządu Klubu i jego członków podczas którego prezes Stefan Styczeń i obecny na spotkaniu Wójt Gminy Drwinia Jan Pająk złożyli serdeczne życzenia z okazji Dnia Kobiet wręczając paniom tulipany oraz czekolady.

Spotkanie to było okazją do złożenia sprawozdania z działalności Zarządu Klubu za rok 2017 i przedstawienia planu działań na rok 2018. Prezes zapoznał zebranych ze sprawozdaniem finansowym za miniony rok, który został jednogłośnie zaakceptowany. Przegłosowano również proponowaną realizację planu. Wśród działań mających na celu pozyskanie jak największej ilości krwi, ważnym elementem jest również promocja ruchu szczególnie wśród uczniów szkół na terenie gminy. Planuje się również w czerwcu obchody 60-lecia honorowego krwiodawstwa.

Spotkanie uświetniła swoją obecnością sekretarz Zarządu Rejonowego PCK w Bochni pani Zofia Kuśnierz. Zarząd Klubu dla wszystkich uczestników przygotował słodki poczęstunek podczas którego dyskutowano nad programem działania Zarządu Klubu na rok 2018.

Kolejną akcję honorowego oddawania krwi zaplanowano:

 25 marca (niedziela) w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie w godz. 10.00 – 14.00.

Więcej...

Akcja w Dziewinie

W dniu 21 stycznia Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini zorganizował w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie pierwszą otwartą akcję krwiodawstwa w 2018r. Zgłosiło się 17 dawców, a po badaniach krew oddało 13 osób (w tym 5 kobiet). Do banku krwi trafiło 5850 ml krwi pełnej. Tradycyjnie już nie zabrakło druhów z OSP Dziewin i Grobla biorących udział w akcji „Ognisty ratownik– gorąca krew”.

Otwarta akcja krwiodawstwa Gminnego Klubu w Drwini została przeprowadzona dzięki Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, którego pracownicy wykonywali czynności bezpośrednio związane z pobieraniem krwi i badaniem oraz rejestracją dawców. Z Gminnego Klubu HDK PCK w Drwini zaangażowani byli; pani Maria Klasa, Stefan Styczeń, Ireneusz Zacharski i Stanisław Data.

Wszystkim Honorowym Krwiodawcom , którzy przyczynili się do ratowania zdrowia i życia mieszkańców Gminy Drwinia i województwa małopolskiego Gminny Klub HDK w Drwini składa wyrazy wdzięczności .

Kolejna otwarta akcja krwiodawstwa będzie miała miejsce w dniu

25 marca (niedziela) w Dziewinie w godz. 10.00 – 14.00,

na którą już dziś serdecznie zaprasza prezes Klubu HDK PCK w Drwini pan Stefan Styczeń.

 

Więcej...

Akcje krwiodawstwa w 2018 r.

Data

Miejsce

Godzina

21.01.2018 (niedziela)

 

Dziewin

 

10 – 14

 

25.03.2018 (niedziela)

 

Dziewin

 

10 – 14

 

29.04.2018 (niedziela)

 

Strzelce Wielkie

 

10 – 14

 

27.05.2018 (niedziela)

 

Krasne-Lasocice

 

11 – 15

 

24.06.2018 (niedziela)

 

Drwinia

 

11 – 15

 

08.07.2018 (niedziela)

 

Strzelce Wielkie

 

11 – 15

 

29.07.2018 (niedziela)

 

Krasne-Lasocice

 

11 – 15

 

12.08.2018 (niedziela)

Rzezawa

11 – 15

09.09.2018 (niedziela)

Dziewin

11 – 15

18.11.2018 (niedziela)

Dziewin

10 – 14

Więcej...

Życzenia

Więcej...

Akcja krwiodawstwa w Dziewinie

W dniu 18 listopada br. Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini już po raz 11 w tym roku zorganizował otwartą akcję krwiodawstwa. Pomimo wielu sobotnich zajęć nie brakło osób, które znalazły czas aby podzielić się cząstką siebie z najbardziej potrzebującymi. W akcji wzięło udział 24 dawców. Po badaniach 16 z nich oddało krew co pozwoliło pozyskać nieco ponad 7 litrów krwi pełnej.

Warto zaznaczyć, że krew oddało 11 strażaków ochotników, w tym 8 z jednostek biorących udział w programie „Ognisty ratownik – gorąca krew”. Krew oddali również dawcy mieszkający w Krakowie oraz Gorzkowie k. Wieliczki, którzy z uwagi na pracę nie mogą w ciągu tygodnia oddać krwi i pokonali wiele kilometrów, aby pomóc potrzebującym.

Otwarta akcja krwiodawstwa odbywała się w Dziewinie w specjalistycznym ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Krakowa. Akcję zorganizowali i przeprowadzili: Maria Klasa, prezes Klubu Stefan Styczeń, Ireneusz Zacharski, Stanisław Data, Edward Górszczak oraz Leszek Machaj.

Zarząd Klubu składa wyrazy wdzięczności wszystkim Honorowym Krwiodawcom, którzy przyczynili się do ratowania zdrowia i życia mieszkańców Gminy Drwinia i województwa małopolskiego i zaprasza na kolejną akcję w dniu

21 stycznia 2018 r. w Dziewinie.

Oprac. i fot. L. Machaj

Więcej...

Akcja Honorowego Oddawania Krwi w Dziewinie

10.09.2017 r. Klub Honorowych Dawców Krwi w Drwini zorganizował otwartą akcję Honorowego Oddawania Krwi. Na apel odpowiedziało 20 osób, po badaniach lekarskich krew oddało 12 osób – pozyskując tym samym 5400 ml krwi pełnej dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Drwinia oraz małopolski. Zarząd Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi wyraża wielką wdzięczność wszystkim, którzy podjęli trud podzielenia się cząstką siebie oraz tym, którzy przyczynili się do promocji tak szlachetnej idei.

Obsługą akcji zajęli się członkowie klubu: Maria Klasa, Stanisław Data, Ireneusz Zacharski oraz Stefan Styczeń.

Następna akcja Honorowego Oddawania Krwi odbędzie się:

18.11.2017 r. od 10 do 14

w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie, na którą już dziś Zarząd Klubu serdecznie zaprasza.

 

Więcej...

Akcja krwiodawstwa w Rzezawie

06.08.2017 r. pod remizą OSP w Rzezawie zaparkował ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, w którym osoby chcące się podzielić najcenniejszym darem krwi z potrzebującymi mogły spełnić swą potrzebę serca.

Akcja krwiodawstwa została zorganizowana przez Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini oraz pracowników RCKiK w Krakowie. W promocję tej szlachetnej idei oraz organizację włączył się prezes OSP i zarazem sołtys Rzezawy pan Józef Zych oraz proboszcz parafii w Rzezawie ks. Tadeusz Kubala.

Zgłosiło się 15 osoby chętne do oddania krwi z których po badaniu krew mogło oddać 13 dawców, przekazując 5850 ml krwi pełnej.

Akcję obsługiwali członkowie GK HDK PCK w Drwini: Maria Klasa, Stanisław Data i Piotr Aksamit. Klub Honorowych Dawców Krwi w Drwini kieruje serdeczne podziękowania za zaangażowanie osób promujących tą szlachetną ideę oraz wszystkich chętnych uczestniczących w akcji krwiodawstwa.

Następna akcja krwiodawstwa odbędzie się:

10.09.2017 r. w Dziewinie od 11 do 15,

na którą serdecznie zapraszamy.

Więcej...

Copyright © 1996-2010 Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini. All rights reserved.
iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress